Oferta aktualnych szkoleń

Zaburzenia osobowości w powiązaniu z różnymi dysfunkcjami psychopatologicznymi – diagnoza i interwencja z perspektywy terapii schematu

Szkolenie prowadzi:

mgr Adam Elżanowski

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, doświadczony dydaktyk i terapeuta schematu. Autor podcastu – “W głowie się mieści”, terapeuta i właściciel poradni psychoterapeutycznej “Lazurowa terapia poznawczo – behawioralna”. Pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na oddziale dziennym Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie jest poświęcone Terapii Schematu w kontekście zaburzeń osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń narcystycznych. Celem szkolenia jest zrozumienie natury zaburzeń osobowości, ich klasyfikacji, epidemiologii i teorii etiologicznych, a następnie wprowadzenie do Terapii Schematu, której historia, podstawy teoretyczne, opis schematów i trybów, a także proces terapii zostaną szczegółowo omówione. Zastosowanie Terapii Schematu do różnych zaburzeń osobowości, w tym zaburzeń narcystycznych, będzie przedmiotem szczegółowej analizy, a zaawansowane techniki Terapii Schematu będą praktycznie demonstrowane i omówione.

Forma zajęć

Szkolenie ma formę kombinacji wykładów, warsztatów i superwizji. Przeważa interaktywny warsztat, w którym uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego zastosowania omawianych technik. Elementy seminarium i superwizji będą obecne w trakcie omawiania studiów przypadków.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zaburzeń osobowości.
  Definicja i klasyfikacja zaburzeń osobowości.
  Epidemiologia zaburzeń osobowości.Teorie etiologiczne.

 2. Diagnoza i ocena zaburzeń osobowości.
  Techniki oceny i narzędzia diagnostyczne.
  Diagnoza różnicowa.
  Powiązane zaburzenia.

 3. Wprowadzenie do Terapii Schematu.
  Historia i podstawy teoretyczne Terapii Schematu.
  Opis schematów i trybów.
  Proces terapii schematu.

 4. Zastosowanie Terapii Schematu do zaburzeń osobowości.
  Terapia schematu dla zaburzenia osobowości typu borderline.
  Terapia schematu dla zaburzenia osobowości unikającej.
  Terapia schematu dla zaburzenia osobowości narcystycznego.
  Terapia schematu dla zaburzenia osobowości antyspołecznego.
  Terapia schematu dla zaburzenia osobowości obsesyjno-kompulsyjnej.

 5. Zaawansowane techniki w Terapii Schematu.
  Praca z trybami.
  Techniki doświadczalne.
  Techniki behawioralne.
  Techniki poznawcze.

 6. Praktyczne studia przypadków i superwizja.
  Analiza i omówienie konkretnych przypadków.
  Superwizja sesji terapeutycznych.
  Omówienie trudności, które mogą wystąpić w praktyce.

Termin szkolenia

CZĘŚĆ I – 19,20 października 2024r.
CZĘŚĆ II – 23,24 listopada 2024r.
Szkolenie dwuczęściowe łącznie 40-to godzinne obejmuje dwa dwudniowe zjazdy każdy po 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 18.00

Koszt szkolenia

1520 PLN