Oferta aktualnych szkoleń

Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn w aspekcie funkcjonowania pary – diagnoza, psychoterapia

Szkolenie prowadzi

dr hab. Grzegorz Iniewicz

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: “Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, “Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” i “Wprowadzenie do Psychologii LGB”, a także autor monografii “Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

Charakter i zakres szkolenia

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn, czynnikami etiologicznymi i sposobami terapii. Punktem wyjścia będzie omówienie prawidłowego przebiegu reakcji seksualnych i czynników ryzyka mogących wpłynąć na ich przebieg. Omówiona zostanie klasyfikacja dysfunkcji seksualnych wg obowiązujących kryteriów diagnostycznych. Zaprezentowane zostaną różne sposoby pracy terapeutycznej z pacjentami i parami. Podczas zajęć będzie też możliwość superwizowania prowadzonych przez uczestników terapii. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla psychologów, psychoterapeutów i lekarzy.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie seminaryjno-warsztatowej z elementami warsztatu.

Program szkolenia

  1. Specyfika seksualności osób dorosłych w perspektywie medycznej, psychologicznej, społecznej i kulturowej
  2. Cykle reakcji seksualnych kobiet i mężczyzn – aspekty fizjologiczne i psychologiczne
  3. Problematyka normy seksuologicznej
  4. Psychologiczne i seksuologiczne aspekty funkcjonowania pary
  5. Dysfunkcje seksualne u kobiet – etiologia, diagnoza, terapia
  6. Dysfunkcje seksualne u mężczyzn – etiologia, diagnoza, terapia
  7. Psychoterapia indywidualna
  8. Praca z parą z dysfunkcją seksualną
  9. Pułapki i trudności w pracy z parą z dysfunkcją seksualną
  10. Omówienie kazuistyki

Termin szkolenia

28,29 października 2017

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00

Niedziela – 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

520 PLN