Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – TERAPIA SCHEMATÓW DZIECI I MŁODZIEŻY
Podstawy teoretyczne i praktyczne

Szkolenie prowadzi:

Joanna Giereło

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (certyfikat PTTPiB nr 432) oraz Certyfikowana Terapeutka Schematów osób dorosłych (nr 2041 wydany przez ISST). Na co dzień prowadzi prywatną praktykę w Ośrodku Psychoterapii SchemaTy w Warszawie, gdzie pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Ukończyła całościowe szkolenie z Terapii Schematów Dzieci i Młodzieży u jednego z twórców i propagatorów metody – Christofa Loosa. Ponadto w charakterze wykładowcy współpracuje z ośrodkami szkolącymi przyszłych psychoterapeutów jak Szkoła Psychoterapii Dialog, Inter Ego, a także UKSW w Warszawie.

Izabela Gołębiewska

Psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowana przez PTTPiB (certyfikat nr 385 ) i ISST (Certified Individual Schema Therapist IND-2206). Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i skoncentrowaną na schematach. Ukończyła całościowe szkolenie z Terapii Schematów Dzieci u jednego z twórców i propagatorów metody – Christofa Loosa. Poza pracą kliniczną, jest wykładowcą z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia, a także prowadzi zajęcia z terapii schematów na UKSW w Warszawie.

Charakter i zakres szkolenia

Pierwotnie terapia schematów (TS) została stworzona na potrzeby pracy z pacjentem dorosłym z cechami zaburzeń osobowości. Sukces metody zainspirował terapeutów dziecięco młodzieżowych do zaadaptowana TS dla najmłodszych klientów i ich rodziców, opisując koncepcję potrzeb, schematów i trybów, które tworzą się na bazie niezaspokojonych w dzieciństwie potrzeb oraz strategii jakie obierają dzieci aby poradzić sobie z frustrującymi doświadczeniami. Metoda jest szczególnie skuteczna dla pacjentów przejawiających utrwalone trudności, cechy nieprawidłowo kształtującej się osobowości, dla tych którzy postrzegają swój problem jako egosyntoniczny i niemożliwy do zmiany. Zastosowanie znajduje też w pracy z młodym pacjentem (o różnorodnych rozpoznaniach), z którym trudno jest zbudować w gabinecie relację opartą na współpracy.

W TS uwagę kierujemy szczególnie na pracę na poziomie potrzeb emocjonalnych, emocji oraz relacji terapeutycznej. Młody pacjent i jego rodzice poznają model swojego świata wewnętrznego (oraz interakcji tych światów) oraz uczą się o swoich potrzebach emocjonalnych i tego, jak w adaptacyjny sposób o nie dbać aby ograniczać lub zapobiegać rozwijaniu się nieadaptacyjnych schematów.

W trakcie dwu i pół dniowego warsztatu uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi koncepcjami dotyczącymi terapii schematów DZiM, i poznają techniki TS w pracy z młodymi pacjentami. Uczestnicy będą mogli zobaczyć i w praktyce przećwiczyć podstawowe interwencje w parach i grupach. To pozwoli na doświadczenie na sobie działania terapii schematów a także ułatwi włączenie technik terapeutycznych do własnej praktyki.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter pracy seminaryjno-warsztatowej w trybie online.

Program szkolenia

  1. Czym jest Terapia Schematów oraz przebieg procesu terapii w TS.
  2. Wczesne Nieadaptacyjne schematy (EMS) i strategie radzenia sobie.
  3. Diagnostyka schematów u dzieci.
  4. Budowanie modelu trybów.
  5. Elementy pracy z trybami (przedstawione dla różnych grup wiekowych.)
  6. Wprowadzenie do coachingu schematów dla rodziców.

Termin szkolenia

8, 9, 10 listopada 2024r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15.30 – 19.30
Sobota 9.00 – 19.00
Niedziela 8.00 – 16.30

Koszt szkolenia

850 PLN