Oferta aktualnych szkoleń

Specyfika zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży w kontekście terapii systemowej – diagnostyka i leczenie rodziny z pacjentem lękowym.

Szkolenie prowadzi:

Dr n. med. Agnieszka Lelek

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia psychoterapii, a także szkolenie Terapii Wielorodzinnej (MFT) organizowane przez Anna Freud Center. Ma kilkanaście lat doświadczenia w pracy klinicznej (Klinika Psychiatrii SU, Oddział Psychiatrii szpitala im Rydygiera, CZP szpital im. Babińskiego) i dydaktycznej (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński). Jest współpracownikiem Instytutu Psychologii Stosowanej UJ i koordynatorem modułu dotyczącego psychologii klinicznej i psychiatrii. Jest autorką szeregu artykułów dotyczących rozwoju dzieci i młodzieży, psychiatrii oraz psychoterapii. W 2021 otrzymała Nagrodę Naukową im. prof. Marii Orwid przyznawaną za publikację z dziedziny psychoterapii.

Na co dzień zajmuje się psychoterapią indywidualną, rodzinną oraz diagnozą kliniczną. W obszarze terapii rodzin interesuje się pracą z rodzinami z młodszymi dziećmi, nastolatkami oraz terapią wielorodzinną. Koordynuje i prowadzi grupy terapii wielorodzinnej w Krakowie i Warszawie dla dzieci z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i behawioralnymi oraz dla rodzin adopcyjnych.

Charakter i zakres szkolenia

Kontekst rodzinny jest często ważnym czynnikiem w rozwoju zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, a współczesne badania pokazują, że udział rodziców w procesie leczenia jest niezbędnym elementem jego skuteczności. Celem szkolenia jest więc pokazanie w jaki sposób terapia rodzinna może być skuteczną metodą leczenia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Podczas pracy seminaryjnej poznamy ramy koncepcyjne, które mogą być wykorzystane do lepszego planowania leczenia z rodzinami. W trakcie części warsztatowej, w oparciu o metody terapii systemowej, będziemy praktykować różne interwencje, które możemy wykorzystać, aby pomóc rodzicom i ich dzieciom w różnym wieku.

Forma zajęć

Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy.

Program szkolenia

Część seminaryjna
  1. Charakterystyka zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży- rozpoznawanie lęku u dziecka, rodzaje zaburzeń lękowych, kryteria diagnostyczne a praktyka psychoterapeutyczna.
  2. Badania na temat udziału rodziców w rozwoju zaburzeń lękowych, umiejętność wykorzystania wniosków z doniesień naukowych do codziennej pracy z rodzinami, zmiana postrzegania wpływu rodzin na praktykę kliniczną.
  3. Łączenie rozmów o lęku z rozmowami o rodzinie- rola czynników rodzinnych i metody pracy w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
Część warsztatowa
  1. W jaki sposób rozpoznać lęk u dziecka i jak o nim rozmawiać – używanie dostępnych narzędzi diagnostycznych (kwestionariusze) i metod eksperymentalnych opartych na zabawie.
  2. Wyznaczanie celów w terapii rodzin- radzenie sobie z różnymi celami w przypadku pracy rodziców i adolescentów, umiejętność wyznaczania celów na miarę rozwoju dziecka w przypadku pracy z dziećmi wczesnoszkolnymi.
  3. Praca z dziećmi, które nie chcą rozmawiać – praca z rysunkiem dla dzieci nieśmiałych, wycofanych. Wykorzystanie rysunku do rozmów z rodzicami i dziećmi na temat przeżywanych emocji.
  4. Praca narracyjna z dziećmi i nastolatkami nad określeniem problemu i jego wpływu relacje z innymi na przykładzie dzieci i młodzieży borykających się z trudnościami społecznymi.
  5. Łączenie technik systemowych z metodami poznawczo – behawioralnymi.
Literatura: Lelek, A., Adamczyk-Banach, M. (2020). Udział rodziców w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Psychoterapia, 195(4), 9-22. https://doi.org/10.12740/PT/130638

Termin szkolenia

10, 11 lutego 2024r.
Szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 13.00

Koszt szkolenia

650 PLN