Oferta aktualnych szkoleń

Terapia schematów i zaburzenia więzi – praca z osobami dorosłymi z ukształtowanymi pozabezpiecznymi stylami przywiązania

Szkolenie prowadzi:

Dorota Nowocin

doktor psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB nr 330), Superwizor-Dydaktyk PTTPB (Certyfikat nr 56), kierownik merytoryczny podyplomowych studiów w superwizji poznawczo-behawioralnej realizowanych w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie kliniczne zdobywała między innymi w Wojskowym Instytucie Medycznym, Instytucie Psychiatrii i Neurologii i Szpitalu Wolskim – pracując zarówno w zespołach klinicznych na oddziałach, jak i w warunkach ambulatoryjnych. Przez kilka lat współpracowała z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW przy realizacji projektów badawczych dotyczących skuteczności terapii poznawczo – behawioralnej PTSD. Współautorka kilku publikacji naukowych dotyczących temperamentu, zaburzeń osobowości i psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne i superwizje dla studentów psychologii i psychoterapeutów w trakcie szkolenia. Najczęściej pracuje z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, nastroju i PTSD.

Charakter i zakres szkolenia

Ideą szkolenia jest przekazanie wiedzy, zrozumienie i opanowanie umiejętności terapeutycznych z obszaru terapii schematów, które mają zastosowanie w terapii osób dorosłych z zaburzeniami przywiązania. Stworzenie więzi jest kluczowym aspektem rozwoju, który ma fundamentalne znaczenie w dalszym życiu człowieka. Jakość wczesnych relacji dziecka z opiekunami i ich wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne i emocjonalne, stanowi istotę rozumienia problemów psychicznych u dzieci i młodzieży. Jednak zdaniem Bowlby’ego (2020) sposób, w jaki jednostka przywiązuje do pierwszego opiekuna, rzutuje na jej relacje z ludźmi oraz wpływa na opinie o niej samej, a także silnie oddziałuje na kondycję psychiczną. A zatem, jakość kontaktu dziecka z pierwotnym opiekunem staje się relacyjną matrycą, która w dużej mierze replikuje się w relacjach z innymi ludźmi, także w dorosłości. Podstawę teoretyczną szkolenia będzie stanowić wiedza o stylach przywiązania, psychopatologii, koncepcja terapii schematów. Nadrzędnym celem szkolenia będzie zaprezentowanie zastosowania terapii schematów w kontekście poszczególnych zaburzeń więzi, które mogą wiązać się z różnymi obszarami psychopatologii u osób dorosłych. Przedstawione zostaną strategie i techniki terapeutyczne, pomocne strategie w tworzeniu relacji terapeutycznej, a także wskazania na reakcje terapeuty, które mogą być pomocne w tworzeniu korektywnej więzi terapeutycznej.
Szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalistów stosujących w swojej praktyce klinicznej terapię schematów i/lub posiadających na jej temat podstawową wiedzę (dysfunkcjonalne schematy, tryby schematów i ich źródła; podstawowe techniki pracy w terapii schematów).

Forma zajęć

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i seminaryjny (elementy wykładowe w postaci prezentacji koncepcji, aktualnej wiedzy i literatury, dyskusja grupowa, omówienie przykładów klinicznych, ćwiczenia w parach i małych grupach, opcjonalnie elementy superwizji).

Program szkolenia

 1. Zaburzenia więzi, style przywiązania i ich źródła – charakterystyka.
 2. Zaburzenia więzi a psychopatologia osób dorosłych.
 3. Jak rozpoznawać style przywiązania? – kryteria i trudności diagnostyczne, pomocne narzędzia i wywiad.
 4. Specyfika relacji terapeutycznej (i nie tylko) z osobami z pozabezpiecznymi stylami przywiązania – brak zaufania, unikanie bliskości, krytyka wobec siebie i innych, wybuchowość, ambiwalencja, lęk przed odrzuceniem i przyleganie do innych – budowanie odpowiedniej strategii terapeutycznej.
 5. Konceptualizacja pozabezpiecznych stylów przywiązania w terapii schematów.
 6. Techniki terapii schematów wobec poszczególnych stylów przywiązania:
  • Analiza potrzeb emocjonalnych.
  • Wyobrażeniowa zmiana skryptów.
  • Praca z krzesłami
  • Techniki osadzone w relacji terapeutycznej – powtórne ograniczone rodzicielstwo.
  • Zmiana poznawcza i behawioralna.
 7. Trudności i pułapki w terapii osób z pozabezpiecznymi stylami przywiązania.
 8. Podsumowanie – jak być dobrym terapeutą dla osób z zaburzeniami więzi ?

Termin szkolenia

28, 29 września 2024r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 18.00

Koszt szkolenia

750 PLN