Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Program ARTEterapeutyczny „Siedem Ścieżek” – metody pracy z dziećmi i młodzieżą wysoko wrażliwą, nieśmiałą oraz o wysokim stopniu lękliwości

Szkolenie prowadzi:

Jolanta Madej

mgr sztuki, oligofrenopedagog, terapeuta ASD (Autyzm, Zespół Aspergera) dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta- Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich Kajros/ ekspert – arteterapia w praktyce rozwojowej dzieci i młodzieży, pedagog przedszkolny, wczesnoszkolny, terapeuta SI, trener, szkoleniowiec. Właściciel Ośrodka terapii i rozwoju Arteja we Włodawie, mama 4ki dzieci :-)

Anna Bany

Arteterapeutka, absolwentka filozofii i socjoterapii. Terapeutka TCK. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem projektów, związanych z wykorzystywaniem sztuki , literatury i pracy z ciałem. Trenerka warsztatów adresowanych dla terapeutów, pedagogów, nauczycieli i bibliotekarzy z zakresu twórczej pracy z literaturą i sztuką oraz kreatywnego rozwoju. W swojej pracy wykorzystuje podejście terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Uczestniczka licznych kursów psychologicznych i pracy z ciałem związanych z rozwojem człowieka (Terapia tańcem i ruchem, Mindfulness, Teoria poliwagalna).

Autorka projektów i programów z zakresu psychoedukacji i edukacji artystycznej z nurtu terapii ekspresyjnych oraz twórczych technik rozwoju. Koordynatorka ogólnopolskiego projektu „Oddział Bajka- Wędrująca Szpitalna Biblioteka” organizowanego przez fundację Serdecznik. Pracuje z dziećmi, młodzieżą osobami dorosłymi. Nieustająco doskonali swoje umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Uwielbia pracę z metaforą i baśnią.

Charakter i zakres szkolenia

Program arteterapeutyczny Siedem Ścieżek to kompleksowo zebrany zestaw narzędzi i metod do pracy z dziećmi i młodzieżą wysoko wrażliwą, nieśmiałą i o dużym stopniu lękliwości. Pozwala na rozwijanie możliwości oraz osobistych zasobów jednostki, wpiera poczucie własnej wartości oraz wyposaża młodego klienta w umiejętności wyrażania siebie. P7Ś to autorski program pracy pedagogiczno – terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, łączący ze sobą siedem odrębnych metod pracy, ułożonych i scalonych w całość. Program jest na tyle lekkim, przyjemnym i ciepłym sposobem pracy, że dziecko w atmosferze bezpieczeństwa , bezwiednie podąża dalej, w stronę własnego rozwoju, zarówno emocjonalnego, motorycznego jak i społecznego.

Program szkolenia zawiera obszary, które sprzyjają : nawiązaniu relacji w oparciu o alternatywne i niewerbalne metody komunikacji, pracy z ciałem oraz odblokowaniu napięć i emocji w nim ukrytych, pracy sensorycznej i wielozmysłowej oraz twórczych technik rozwoju. Zakłada również prowokowanie odbiorcy do poszukiwania i wydobywania naturalnych możliwości i potencjałów w jakie każdy z nas został wyposażony, docieranie do zasobów i ograniczeń drugiego człowieka. Udział w szkoleniu wyposaża uczestnika w szereg metod i technik pedagogiczno -terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, które mogą być wykorzystywane zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.

P7Ś doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi i młodzieżą wysoko wrażliwą, lękliwą , o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z dysfunkcjami rozwojowymi, z dziećmi wysoko funkcjonującymi lecz z problemami w kontaktach społecznych, z osobami z ASD, osobami z niepełnosprawnością, nieśmiałymi i nadpobudliwymi.

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, animatorów, opiekunów, pedagogów przedszkolnych, pedagogów specjalnych, terapeutów, terapeutów zajęciowych, arteterapeutów. Wyłącznie pojedyncze miejsca możliwe są dla studentów ostatnich lat kierunków psychologiczno – pedagogicznych.

Forma zajęć

Szkolenie ma formę warsztatu praktycznego.

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie i teoretyczne przedstawienie autorskiego programu siedmiu ścieżek.
  2. Ścieżka relacji /Dialog terapeutyczny/ Budowanie relacji/ Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach i emocjach/ Wzmacnianie zasobów / Niewerbalne sposoby komunikacji
  3. Ścieżka zmysłów/Wzorce myślenia/ Ścieżki stymulacji / Budowanie osobistych zasobów/ Mózg, co, jak i dlaczego?/ Koło sensoryczne / Nadwrażliwość / Podwrażliwość / Koncentracja/ Uwaga/
  4. Ścieżka świadomości ciała / Praca z ciałem / Automasaż / Zdrowy dotyk/ Zabawy z oddechem / Techniki autoekspresji i autoregulacji / Pogłębianie świadomości potrzeb naszego ciała /granice/potrzeby/ Spokój, który leczy…./
  5. Ścieżka uważności / Zabawa /Uwrażliwianie/Wdzięczność/Uważność ,współczucie i sztuka/Techniki wyciszające dla umysłu/Współistnienie/
  6. Ścieżka emocji /Ekspresyjne sposoby pracy z emocjami / Emocje i sztuka / Potrzebne emocje / Emocjonalny teatr /Emocje w ciele / Od złości do radości – ćwiczenia na poznanie i kontrolę emocji/ Literatura i sztuka jako inspiracje w procesie pracy z emocjami
  7. Ścieżka słowa/ Słowa, które leczą/ Praca z opowieścią/ Metafora i baśń/ Twórczy spacer z książką/ Narzędzia do pracy z metaforą/
  8. Ścieżka ekspresji twórczych/ drama, teatr, ruch, taniec, muzyka, niekonwencjonalne techniki plastyczne/ Równowaga emocjonalna/ Wewnętrzna siła/

Termin szkolenia

16, 17 listopada 2024r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych. Szkolenie odbędzie się w formie online poprzez platformę Zoom.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 17.30
Niedziela 9.00 – 17.30

Koszt szkolenia

750 PLN