Oferta aktualnych szkoleń

Wybrane metody interwencji psychoterapeutycznych i wsparcie dla pacjentów z doświadczeniem chorób przebiegających z zagrożeniem życia

Szkolenie prowadzi:

Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, superwizor, trener

Psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (nr 42)
Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (nr 39)
Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 177)
Posiada wieloletnie różnorodne doświadczenie w pracy psychoterapeuty i trenera. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych, które integruje w swojej terapeutycznej pracy, jak i pracy warsztatowo-szkoleniowej. Pracuje w Kielcach w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje superwizji, uczestniczy w seminariach kliniczno-teoretycznych. Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zainteresowana jest relacją psychika-ciało, co wyraża w publikowanych artykułach psychologicznego magazynu Charaktery oraz autorskich wystąpieniach na ogólnopolskich psychologicznych i psychoonkologicznych konferencjach. Wykładowca studiów podyplomowych z psychoonkologii KUL. Wykładowca na kierunku psychologia Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Katowicach w ramach fakultetów z zakresu psychoonkologii. W składzie zespołu dydaktycznego kursu podstaw psychoterapii psychoanalitycznej Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i będzie poświęcone teoretycznym oraz praktycznym aspektom pracy psychologicznej z osobą w poważnym kryzysie zdrowotnym. W proponowanym przeze mnie szkoleniu będę chciała podzielić się ponad 20 -letnim doświadczeniem pracy z pacjentem z diagnozą onkologiczną. Moje doświadczenie pracy w dużym szpitalu onkologicznym, na rożnych oddziałach tego szpitala, łącznie z oddziałem paliacji, praca w poradni przyszpitalnej, klubie “Amazonki” , a także Pracowni Terapii Zajęciowej pozwala przyjrzeć się uważnie i wrażliwie psychologicznym aspektom choroby nowotworowej na różnych jej etapach. Mój rozwój zawodowy jako psychoterapeuty od szkoły poznawczo -behawioralnej przez psychodynamiczną do aktualnie psychoterapii psychoanalitycznej daje możliwości podzielenia się zarówno konkretnymi interwencjami terapeutycznymi, jak i możliwością rozumienia pacjenta z całą złożonością jego życia psychicznego w tym poważnym kryzysie zdrowotnym. Szkolenie jest adresowane do profesjonalistów zajmujących się leczeniem i pomaganiem pacjentom onkologicznym, ale również dla osób , które z różnych powodów są gotowe zaangażować się w pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym obszarze.

Forma zajęć

Szkolenie będzie miało charakter seminaryjny z elementami wykładu, warsztatu i superwizji.

Program szkolenia

 1. Psychologiczne aspekty choroby onkologicznej:
  • związek psychiki i ciała -psychologiczne podejście do leczenia nowotworów;
  • związek miedzy stresem a chorobą;
  • proces psychologiczny w chorobie;
  • rozwiązywanie problemów przez chorobę/identyfikowanie “korzyści” z choroby/;
  • psychosomatyczny model powrotu do zdrowia.
 2. Wielowymiarowe wsparcie rodziny i/lub najbliższego otoczenia chorego:
  • akceptowanie uczuć pacjenta i własnych;
  • ustanawianie otwartego, skutecznego i wspierającego sposobu porozumiewania się;
  • wspieranie poczucia odpowiedzialności i współudziału pacjenta w procesie powrotu do zdrowia;
  • nagradzanie zdrowia a nie choroby;
  • sprostanie wymaganiom przewlekłej choroby;
  • własny rozwój osobisty członków rodziny i rodziny jako całości.
 3. Autorskie badania: autonarracje pacjentów onkologicznych i ich wpływ na poczucie jakości życia
  • wartość nadawania sensu , znaczenia chorobie;
  • autonarracja na rożnych etapach kryzysu zdrowotnego / kiedy może być pomocna/;
  • mechanizmy obronne sprzyjające adaptacji do choroby.
 4. Inne zagadnienia : kreatywność jako czynnik sprzyjający procesowi zdrowienia
  • kreatywność jako siła życia;
  • nie odkładanie życia na później / po wyzdrowieniu, po wyjściu ze szpitala/, ciągłość życia;
  • zjawisko uzdrawiającej przestrzeni przejściowej w koncepcji psychoanalityka D. Winnicota /jak tę przestrzeń można znaleźć w szpitalu , w domu/.
 5. Rola relaksacji i autorelaksacji, również pomyślimy, jak osoba pomagająca może dbać o siebie:
  • poznanie i doświadczenie technik relaksacji i autorelaksacji;
  • praca z wyobraźnią.
 6. Model integralnej pomocy Carla Simontona:
  • poznawczo-behawioralny program terapeutyczny stworzony przez pioniera psychoonkologii dr Carla Simontona dla osób przewlekle chorujacych i ich najbliższych;
  • podstawowe założenia programu;
  • Ćwiczenia: praca z przekonaniami/ zmiana przekonań, które nie służą zdrowiu na przekonania służące zdrowiu/

Termin szkolenia

3, 4 lutego 2024r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 18.00

Koszt szkolenia

750 PLN