Oferta aktualnych szkoleń

Psychoterapia kryzysowa w podejściu psychodynamicznym

Szkolenie prowadzi:

Dr. n. hum. Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adiunkt w Zakładzie Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń i pomocy psychologicznej wobec osób cierpiących z powodu kryzysów i zaburzeń psychicznych. Uzyskała certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Ukończyła kurs psychoterapii organizowany przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kurs psychoterapii ISTDP [intensive short-term dynamic psychotherapy] zatwierdzony przez International Experiential Dynamic Therapy Association. Prowadzi prywatny ośrodek psychoterapii „Integrity” w Krakowie. Pracuje z osobami dorosłymi.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności pracy terapeutycznej z osobami w kryzysie emocjonalnym.

Prezentowane podejście psychodynamiczne wydaje się obiecującą perspektywą, która pozwala:

 • wyjaśnić, co doprowadziło do kryzysu o takiej, a nie innej specyfice (dlaczego nastąpił, dlaczego właśnie teraz, dlaczego taki i dlaczego tak ciężki?);
 • określić następstwa wydarzenia krytycznego — jego wpływ na osobę, którą ono dotknęło z uwzględnieniem złożonych zależności między zewnętrznym i wewnętrznym światem;
 • zaplanować cele pomocy i ustalić, w jaki sposób należy interweniować, aby była ona skuteczna;
 • przewidywać niebezpieczne — „uruchamiające” kryzys sytuacje w przyszłości i zadziałać, nim zdołają one doprowadzić do następnego kryzysu (przerwać jego „błędne koło”);
 • uaktywnić zdolności osoby w kryzysie do samoleczenia i samopomocy, a także
 • odblokować tendencje rozwojowe.
Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla tych osób, które zainteresowane są pogłębieniem rozumienia subiektywnego doświadczania kryzysów, aby podczas krótkoterminowej terapii kryzysowej, dopasowanej do indywidualnego klienta (a nie kategorii sytuacji kryzysowej), móc osiągnąć maksymalne rezultaty w możliwie jak najkrótszym czasie.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo – warsztatowej. Oprócz wiedzy merytorycznej uczestnicy będą mieli też okazję nabycia praktycznych umiejętności związanych z oceną/diagnozą kryzysu psychologicznego oraz zaplanowaniem i przeprowadzeniem interwencji psychoterapeutycznych z wykorzystaniem konkretnych technik w modelu psychodynamicznym. Przewidziana jest możliwość superwizji.

Program szkolenia

 1. Kryzys i stany transkryzysowe – krótka charakterystyka pojęć.
 2. Rozumienie kryzysu w ujęciu psychodynamicznym.
 3. Modele psychoterapii kryzysowej w nurcie psychodynamicznym.
 4. Aspekty formalne krótkoterminowej terapii indywidualnej w sytuacji kryzysu.
 5. Zadania i rola psychoterapeuty w terapii kryzysowej.
 6. Metody i techniki pracy w psychoterapii kryzysowej.
 7. Problemy i trudności napotykane w pracy z klientem w kryzysie.
 8. Analiza przypadków z własnej praktyki – superwizja.

Termin szkolenia

16, 17 marca 2024r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 10.00 – 19.00
Niedziela 9.00 – 18.00

Koszt szkolenia

750 PLN