Oferta aktualnych szkoleń

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia

Szkolenie prowadzi

dr hab. Grzegorz Iniewicz

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: “Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, “Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” i “Wprowadzenie do Psychologii LGB”, a także autor monografii “Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

Charakter i zakres szkolenia

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, zaburzeniami charakterystycznymi dla różnych grup wiekowych i sposobami pracy terapeutycznej. Oprócz wiedzy przekazywanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność poćwiczyć prowadzenie rozmów na tematy związane z seksualnością z rodzicami, dziećmi i nastolatkami. Będzie też możliwość superwizowania prowadzonych przez siebie konsultacji czy terapii. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla psychologów, lekarzy i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie seminaryjno-warsztatowej z elementami warsztatu.

Program szkolenia

  1. Specyfika seksualności dzieci i młodzieży w porównaniu z seksualnością osób dorosłych
  2. Kształtowanie się identyfikacji płciowej i orientacji seksualnej
  3. Prawidłowości rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży
  4. Czynniki ryzyka rozwoju seksualnego
  5. Problematyka normy seksuologicznej u dzieci i młodzieży
  6. Diagnoza nieprawidłowości rozwojowych z perspektywy klasyfikacji psychiatrycznych
  7. Praca edukacyjna z rodzicami i nauczycielami
  8. Paca terapeutyczna z rodziną
  9. Terapia indywidualna
  10. Omówienie kazuistyki

Termin szkolenia

20, 21 maja 2017

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00

Niedziela – 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

520 PLN