Oferta aktualnych szkoleń

Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: wsparcie, wspomaganie rozwoju i terapia

Szkolenie prowadzi:

Dr Maria Molicka

Doktor psychologii klinicznej dziecka i autorka metody nazwanej bajkoterapią. Zajmowała się praktyką; świadczyła usługi psychologiczne w placówkach medycznych i edukacyjno-wychowawczych. Przez wiele lat była nauczycielem akademickim zatrudnionym w PWSZ w Lesznie, również prowadziła zajęcia na wyższych uczelniach w Niemczech (Vechta, Merseburg, Köln) oraz w Finlandii (Helsinki).
Opublikowała dziewięć książek. Niektóre z nich cieszą się od lat niesłabnącym powodzeniem wśród dużych i małych czytelników. Brała udział w wielu konferencjach w kraju i za granicą. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych (94).
Niektóre z jej książek zostały przetłumaczone i wydane na Litwie, w Ukrainie i Czechach. Wydawnictwo Media Rodzina w 2007 r. wydało płytę CD z bajkami terapeutycznymi (Molicka M., Bajki terapeutyczne, Media Rodzina, Poznań 2007, czyta Agnieszka Greinert). Również na Litwie nagrano bajki na płycie CD, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Poniżej zawarto spis wydanych książek jej autorstwa: 1/ „Bajki terapeutyczne jako metoda obniżania lęków u dzieci. hospitalizowanych”, Wyd. Kolegium Nauczycielskie, Leszno 1997.

2/ ”Bajki terapeutyczne dla dzieci”, Wyd. Media Rodzina, Poznań 1999.

3/„Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii”, Media Rodzina, Poznań 2002.

4/ „Bajki terapeutyczne”. Część 2, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003.

5/ „Lula i Zulek”, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2005.

6/ „Journey on the Nursery Rhyme Bus. Nowa metoda wprowadzająca dzieci w naukę języka angielskiego” (praca zbiorowa, autorzy: Maria Molicka, Mark Akhurst, Roman Martynów, Wydawnictwo PWSZ, Leszno 2008.

7/ „Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie”, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2011.

8/ „Jak wychowywać dziecko? Próba odpowiedzi na odwieczne pytanie”, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2020.

9/ Maria Molicka, Maciej Wojtyczko „ Teatroteka Młodego Człowieka”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Warszawa 2022.
W tej publikacji zawarto komentarze do 10 spektakli teatralnych.

Charakter i zakres szkolenia

Głównym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności układania bajek terapeutycznych i poznanie metodyki ich stosowania.
Cele szczegółowe:
– zapoznanie uczestników z rolą narracji w procesie uczenia się,
– zapoznanie z teoretycznymi podstawami terapii narracją,
– zapoznanie z badaniami empirycznymi stosowania biblioterapii i bajkoterapii (w wybranych problemach emocjonalnych i zaburzeniach zachowania) wskazujących na skuteczność terapeutyczną tych metod,
– przygotowanie uczestników do pisania bajek terapeutycznych,
– poznanie metodyki stosowania bajek terapeutycznych w działaniach adresowanych do jednostki bądź grupy.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter warsztatowo-teoretyczny, w zbliżonej proporcji obu elementów.

Program szkolenia

  1. Definicja bajki terapeutycznej i jej adresaci.
  2. Rodzaje bajek terapeutycznych i ich charakterystyka.
  3. Założenia teoretyczne bajek terapeutycznych w świetle teorii i terapii behawioralno – poznawczej oraz narracyjnej ( A. Becka, M. White`a, Mc Adams`a).
  4. Budowanie zasobów osobistych, wspomaganie rozwoju i terapia poprzez narrację.
  5. Biblioterapia a bajkoterapia.
  6. Rezultaty stosowania terapii narracją w świetle badań empirycznych.
  7. Układanie bajek terapeutycznych.
  8. Metodyka stosowania bajkoterapii.

Termin szkolenia

15,16 kwietnia 2023r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 14.00

Koszt szkolenia

630 PLN