Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym – problemy rozwojowe, relacje rodzice-dziecko, terapia

Szkolenie prowadzi:

Dr n. hum. Eliza Kiepura

Psycholog i literaturoznawca. Pracuje w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pracuje klinicznie i naukowo. Zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci, pomocą psychologiczną rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju, pracą z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i regulacyjnymi. Ważnym obszarem jej pracy jest wspieranie relacji i komunikacji rodzice-dziecko oraz opieka psychologiczna nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie i ich rodzinami. Posiada certyfikat uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka T. B. Brazeltona (NBAS) oraz do prowadzenia wideotreningu komunikacji (VIT). Interesuje się wczesną komunikacją rodzice-dziecko oraz badaniami literackimi usytuowanymi na pograniczu psychologii, antropologii kulturowej i literaturoznawstwa.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i będzie poświęcone teoretycznym oraz praktycznym aspektom pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i jego rodziną. Poruszone zostaną problemy typowych trudności rozwojowych i diagnozy psychologicznej dzieci od 3. do 6. roku życia oraz kwestia planowania i prowadzenia pomocy psychologicznej w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wspieraniu komunikacji i relacji w rodzinie. Zaprezentowane zostaną sposoby wykorzystywania zabawy oraz analizy interakcji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami i rodzeństwem

Forma zajęć

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz warsztatową.

Program szkolenia

  1. Okres przedszkolny w świetle psychologii rozwojowej i psychopatologii rozwoju
  2. Zdrowie psychiczne i trudności rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym
  3. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
  4. Problem różnicowania zaburzeń rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym a planowanie pomocy psychologicznej – przykłady kliniczne, dyskusja
  5. Relacja dziecka z opiekunami jako podstawowy kontekst rozwoju – teoria i praktyka kliniczna
  6. Wykorzystanie zabawy w pomocy psychologicznej dziecku – praca warsztatowa, przykłady kliniczne
  7. Wykorzystanie kamery we wspieraniu komunikacji i relacji rodzice–dziecko na przykładzie wideotreningu komunikacji

Termin szkolenia

9,10 marca 2024r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych. Szkolenie odbędzie się w formie online poprzez platformę Zoom.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 13.30

Koszt szkolenia

550 PLN