Oferta aktualnych szkoleń

Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie

Szkolenie prowadzi:

mgr Maria Keller–Hamela

Psycholog kliniczny, wiceprezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN).

mgr Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, posiada certyfikat specjalisty PARPA oraz IPZ. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka publikacji dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie poznanie przez uczestników zasad planowania pracy terapeutycznej oraz zapoznanie się z metodami pracy z dzieckiem i jego rodziną.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter pracy warsztatowej. Ilustrowane będą analizą przypadków, opartą na doświadczeniu i praktyce zawodowej osób prowadzących zajęcia.

Program szkolenia

Część I – Krótkie spojrzenie na terapię poznawczo-behawioralną
  1. Planowanie warunków pomocy psychologicznej
  2. Zakres diagnozy terapeutycznej.
  3. Cele terapii dzieci krzywdzonych, wykorzystywanych seksualnie.
  4. Kontrakt terapeutyczny.
  5. Identyfikowanie obszarów pracy terapeutycznej.
  6. Rola rodzica/opiekuna w procesie terapeutycznym.
  7. Wybrane metody pracy z dzieckiem.
  8. Specyficzne trudności w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
  9. Superwizja przypadków prowadzonych przez uczestników szkolenia.

Termin szkolenia

26, 27 października 2024r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 13.30

Koszt szkolenia

620 PLN