Oferta aktualnych szkoleń

Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno-poznawczym z dziećmi i młodzieżą

Szkolenie prowadzi:

mgr Małgorzata Gontarek

Ukończyła pedagogikę na UW, posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), jest członkiem (PTTPB) EABCT – European Association for Cognitive Behavioural Therapies. Jest jednym z 8 trenerów TZA – ART w Polsce, którzy posiadają certyfikat wydany przez autora metody prof. A. Goldsteina i wraz z innymi trenerami rozpowszechnia tę metodę pracy. Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa EMDR. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i terapii par. Zajmuje się terapią depresji, lęku i uzależnień. Szereg lat była terapeutą w Fundacji Dzieci Niczyje (aktualnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Jest współzałożycielem warszawskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, którego była dyrektorem przez 25 lat. W skład ZPOW wchodził min. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, z uwzględnieniem konfliktów pojawiających się w trakcie rozwodu, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka.

Charakter i zakres szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie zastosowania teoretycznych metod wspomagających zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz kontrolowanie związanej z nimi sfery przeżywania. Propozycja programowa skierowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą wykazującą zaburzenia zachowania w przebiegu zróżnicowanych zaburzeń rozwojowych, zaniedbań środowiskowych oraz mechanizmów nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Zawartość merytoryczna szkolenia obejmuje wszechstronne omówienie uwarunkowań występowania agresji, podstawowych zasad treningu umiejętności prospołecznych, prezentację przebiegu i założeń treningu kontroli złości oraz wnioskowania moralnego.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, poparty częścią teoretyczną.

Program szkolenia

  1. Społeczne mechanizmy zachowań agresywnych; osobowościowe i pozaosobowościowe czynniki warunkujące występowanie zachowań agresywnych i przemocowych.
  2. Metody osiągania zmiany zachowań niepożądanych na konstruktywne w zakresie paradygmatu poznawczo-behawioralnego.
  3. Omówienie głównych założeń TZA wg. Goldsteina.
  4. TZA jako sposób pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
  5. Czynniki destrukcyjne i wspomagające skuteczne wzorce komunikacji.
  6. Trening umiejętności prospołecznych – prezentacja plus ćwiczenia.
  7. Trening kontroli złości – – prezentacja plus ćwiczenia.
  8. Trening wnioskowania moralnego – prezentacja plus ćwiczenia.
  9. Zasady współpracy z rodziną i najbliższym środowiskiem dziecka, zapobieganie agresji poprzez zadania interdyscyplinarne.

Termin szkolenia

6, 7 kwietnia 2024r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 13.00

Koszt szkolenia

610 PLN