Oferta aktualnych szkoleń

Trauma a więź psychiczna – praca terapeutyczna z dorosłymi pacjentami z historią zaburzeń relacji z opiekunem.

Szkolenie prowadzi:

dr Lidia Chylewska-Barakat

Psycholog kliniczny i rodzinny, dr psychologii Instytutu Psychologii UAM Poznań, pracownik UMK Toruń. Ponad 25 lat praktyki szkoleniowo-edukacyjnej oraz psychologiczno-terapeutycznej i interwencyjnej z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej, w tym z ofiarami wojny (psychoterapeuta i superwizor w Centrum Pomocy Psychologicznej Unii Europejskiej, Terre de Hommes Loussane i SS.CC dla dzieci ofiar wojny w Iraku i ich rodzin; Damaszek, Syria). Trener i kotrener w międzynarodowych i krajowych projektach psychoprofilaktyki, edukacji i pomocy. Ekspertyzy, superwizje i konsultacje dla takich instytucji jak UNHCR, UNICEF, UNDP, TdH Loussane oraz w Polsce: Centrum Wspierania Imigrantek i Imgrantów, Fundacja Wolna Syria, Stowarzyszenie Dla Ziemi, Fundacja Emic, Fundacja Dialog, Przystanek Różnorodność, Fundacja Różnosfera, Fundacja Inna Przestrzeń. Kotrener i superwizor w Międzyagencyjnym Projekcie Treningu Trenerów Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego, kooperacja ONZ ds. Uchodźców, Min. Zdrowia, Spraw Społecznych i Min. Edukacji, Syryjskiego Czerwonego Krzyża, Therre de Homme Italy, Primary Urgent, German TZ; Damaszek, Syria. Prowadzi zajęcia dla uczestników Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Charakter i zakres szkolenia

Celem warsztatu jest zapoznanie z wiedzą, zrozumienie i opanowanie umiejętności pracy z klientem, który doświadczył wczesnej traumatyzacji, związanej głównie z zaburzeniem relacji z opiekunem oraz innych wydarzeń traumatyzujących (jak wczesna hospitalizacja, wypadki, kataklizmy).

Forma zajęć

Seminaryjno – warsztatowa (prezentacje PP, dyskusja, studium przypadków, ćwiczenia, gry, superwizja).

Program szkolenia

  1. Zagadnienia definicyjne: fazy rozwoju, wydarzenie traumatyczne, trauma rozwojowa, więź, zaburzenia więzi, PTSD i CPTSD – symptomy i kliniczne kryteria diagnostyczne.
  2. Neuropsychologiczne skutki stresu i traumy w poszczególnych fazach rozwoju.
  3. Rola zasobów w traumie rozwojowej, rola adaptacji i strategii przetrwania.
  4. Cele terapii traumy wczesnodziecięcej (samoregulacja, emocjonalne dopełnienie, obraz samego siebie, zdolność tworzenia związków).
  5. Terapia więzi.
  6. Interwencje na wczesnych etapach rozwoju (u dzieci i młodzieży).
  7. Terapia C-PTSD a terapia PTSD.
  8. Podsumowanie: postraumatyczny wzrost – czy zawsze?

Termin szkolenia

17, 18 czerwca 2023
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 18.00

Koszt szkolenia

720 PLN