Oferta aktualnych szkoleń

Karty metaforyczne w pomaganiu – narzędzie wspierające pracę specjalisty w postępowaniu terapeutycznym z dziećmi i dorosłymi

Szkolenie prowadzi:

Magdalena Szutarska

psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills w Polsce, trenera PSPiA Klanza, oraz certyfikowanego terapeuty, trenera i superwizora TSR. Pracuje z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuje się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi. Jako trener uczy między innymi: pracy kartami metaforycznymi w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, metod w szeroko rozumianej pomocy społecznej i oświacie. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Prowadzi Pracownię Psychologiczną – ośrodek posiadający akredytację PSTTSR (Polskie Stowarzyszanie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) jako ośrodek szkolący w TSR. Członek PSTTSR. W swojej pracy wykorzystuje i propaguje karty metaforyczne.

Charakter i zakres szkolenia

Karty metaforyczne to niezwykle bogate i twórcze narzędzie, przydatne tak w pracy z dziećmi, jak i dorosłymi.

Od ponad 30-tu lat stosowane jest w procesie pomagania; znane na całym świecie karty metaforyczne poszerzają znacząco sposoby udzielania wsparcia i pomocy. Przydatne są w działaniach integrujących, wzmacniających, doradczych, lub – po prostu – jako narzędzie wzbogacające spotkanie z drugim człowiekiem.

W sytuacji udzielania wsparcia, prowadzenia terapii karty metaforyczne mogą w znaczący sposób wspomóc pracę specjalisty. Znajdują swoje zastosowanie m.in. w pogłębianiu wglądu klienta, wspomaganiu redukcji lęku, rozumieniu kontekstu społecznego czy wzmacnianiu strategii zaradczych. Karty metaforyczne to znakomite uzupełnienie technik eksternalizacyjnych i opartych o metaforę. W pracy z grupą praca kartami wspiera pogłębianie relacji interpersonalnych i może być np. sposobem na budowanie informacji zwrotnych.

W ramach 20-to godzinnego warsztatu uczestnicy mają możliwość nabycia umiejętności stosowania kart metaforycznych w praktyce, w tym adaptowania poznanych struktur pracy kartami metaforycznymi oraz przygotowywania własnych struktur w pracy z klientem, tak dorosłym, jak i dzieckiem.

Forma zajęć

Całe szkolenie oparte jest na pracy warsztatowej. Poza krótkimi wprowadzeniami dot. poszczególnych talii grupa intensywnie pracuje warsztatowo, w parach, podgrupach. W trakcie warsztatu przewidujemy czas, w trakcie którego uczestnicy mogą pracować na przykładach z własnej praktyki pomocowej – zyskując przykłady i sugestie do zastosowania kart metaforycznych w przebiegu poradnictwa/terapii.

Program szkolenia

 1. Przegląd kart metaforycznych, kontekst powstania oraz obszary zastosowań.
 2. Struktury do pracy indywidualnej:
  • nawiązywanie i pogłębianie kontaktu
  • korzystanie z kart pracy z dzieckiem i dorosłym
  • budowanie struktur wspomagających proces terapeutyczny, m.in.:
   • karty a techniki eksternalizacyjne
   • budowanie metafory w oparciu o karty
   • wzmacnianie potencjału klienta, jego strategii zaradczych
   • praca nad granicami.
 3. Karty metaforyczne a praca z grupą; różnorodne zastosowania:
  • działania integracyjne i edukacyjne
  • wzmacnianie interakcji grupowych (m.in. budowanie informacji zwrotnej)
  • wykorzystanie kart w pracy z diadą / rodziną.

Termin szkolenia

10, 11 grudnia 2022
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 18.00

Koszt szkolenia

710 PLN