Oferta aktualnych szkoleń

Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym – problemy rozwojowe, relacje rodzice / dziecko, terapia

Szkolenie prowadzi

dr n. hum. Eliza Kiepura

Psycholog i literaturoznawca. Pracuje w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pracuje klinicznie i naukowo. Zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci, pomocą psychologiczną rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju, pracą z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i regulacyjnymi. Ważnym obszarem jej pracy jest wspieranie relacji i komunikacji rodzice-dziecko oraz opieka psychologiczna nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie i ich rodzinami, z którymi spotyka się zarówno w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka IMiD, gdzie jest konsultantem, jak i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży IMiD. Posiada certyfikat uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka T. B. Brazeltona (NBAS) oraz do prowadzenia wideotreningu komunikacji (VIT). Interesuje się wczesną komunikacją rodzice-dziecko oraz badaniami literackimi usytuowanymi na pograniczu psychologii, antropologii kulturowej i literaturoznawstwa.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i będzie poświęcone teoretycznym oraz praktycznym aspektom pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i jego rodziną. Poruszone zostaną problemy typowych trudności rozwojowych i diagnozy psychologicznej dzieci od 3. do 6. roku życia oraz kwestia planowania i prowadzenia pomocy psychologicznej w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wspieraniu komunikacji i relacji w rodzinie. Zaprezentowane zostaną sposoby wykorzystywania zabawy oraz analizy interakcji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami i rodzeństwem.

Forma zajęć

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz warsztatową.

Program szkolenia

 1. Okres przedszkolny
  • okres przedszkolny w świetle teorii rozwoju – omówienie w kontekście normy rozwojowej i patologii
  • trudności rozwojowe/emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
 2. Wykorzystanie zabawy w pomocy psychologicznej
  • znaczenie i rodzaje zabawy w rozwoju dziecka
  • modele terapii zabawowych
  • wybrane techniki zabawowe – praca warsztatowa
 3. Wykorzystanie kamery w pracy z rodziną z dzieckiem w wieku przedszkolnym
  • elementy komunikacji podstawowej (teoria i ćwiczenia)
  • diagnoza stylu komunikacji w rodzinie
  • analiza zachowań interakcyjnych rodzice-dzieci
  • przykłady kliniczne poparte omówieniem technik terapeutycznych

Termin szkolenia

25-26 marca 2017

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00

Niedziela – 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

440 PLN