Oferta aktualnych szkoleń

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy asystenta z rodziną

Szkolenie prowadzi:

Izabela Krasiejko

profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest autorką 9 książek i ponad stu artykułów, w tym głównie dotyczących metodyki pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem modeli opartych na siłach rodziny. Doradca metodyczny, superwizor, wykładowca w tym zakresie. Certyfikowany trener Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Na co dzień praktykuje jako superwizor i dogoterapeutka w Centrum Wsparcia Rodziny w Częstochowie przy Stowarzyszeniu „DLA RODZINY”. Jest prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. Ekspertem – doradcą społecznym w Narodowej Radzie ds. Społecznych, działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie asystentów rodziny, pracowników i ich przełożonych w Ośrodkach Opieki Społecznej z założeniami i podstawowymi technikami Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz pokazanie możliwości ich zastosowania na kolejnych etapach pracy asystenta z rodziną.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy.

Program szkolenia

  1. Model działania asystenta rodziny oparty na mocnych stronach rodziny oraz miękkich metodach motywacji do zmiany w kontekście pracy przedstawicieli innych zawodów pracujących z rodziną.
  2. Założenia i podstawowe techniki Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
  3. Struktura rozmowy PSR na pierwszych i kolejnych spotkaniach. Stenopisy spotkań. Film.
  4. Opis sytuacji rodziny i plan pracy w ujęciu PSR. Przykłady.
  5. Prowadzenie spotkania rodzinnego – zasady i techniki – film.
  6. Praca z klientem niezmotywowanym do pracy z asystentem rodziny. Film.
  7. Praca z klientem narzekającym na innych (dzieci, partnera, system, pracowników instytucji).

Termin szkolenia

24,25,26 lutego 2023r.

Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:00 – 19:00
Sobota 9:00 – 19.00
Niedziela 8:00 – 16.30

Koszt szkolenia

750 PLN