Oferta aktualnych szkoleń

Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej

Szkolenie prowadzi:

mgr Maria Keller–Hamela

Psycholog kliniczny, wiceprezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN).

mgr Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), posiada certyfikat specjalisty PARPA oraz IPZ. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka publikacji dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy na temat specyficznych trudności dzieci doświadczających traumy (krzywdzenie, wykorzystywanie seksualne) umieszczonych w rodzinie zastępczej. Rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów traumy. Nabycie umiejętności podejmowania różnych form kontaktu z dzieckiem pozwalających na odreagowanie traumy oraz ćwiczenie umiejętności wzmacniania stabilizacji dziecka w nowym środowisku.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter pracy warsztatowej wzbogaconej mini wykładami. Ilustrowane będą analizą przypadków, opartą na doświadczeniu i praktyce zawodowej osób prowadzących zajęcia i uczestników.

Program szkolenia

  1. Charakterystyka form krzywdzenia i ich wpływ na rozwój dziecka
  2. Konsekwencje urazów psychicznych i fizycznych na rozwój dziecka – portret psychologiczny Objawy charakterystyczne dla traumy chronicznej
  3. Trauma relacyjna – style przywiązania
  4. Czynniki predyscynujące do wystąpienia zaburzeń u dzieci po doświadczeniach traumatycznych
  5. Budowanie resilience u dzieci jako strategia pomagania
  6. Wybrane metody pracy z dzieckiem
  7. Specyficzne trudności w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
  8. Rola rodziców zastępczych w łagodzeniu skutków ostrych zdarzeń urazowych
  9. Analiza przypadków wnoszonych przez uczestników szkolenia

Termin szkolenia

20,21 maja 2023r.

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13.30

Koszt szkolenia

550 PLN