Oferta aktualnych szkoleń

Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej – kryzysów, konfliktu, rozstania

Szkolenie prowadzi:

Kamila Becker

Pedagog, psychoterapeuta, licencjonowany trener PTP, absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii INTRA atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Psychoterapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła również m.in. Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, szkolenie podyplomowe dotyczące socjoterapii, “Szkołę dla Rodziców” oraz liczne szkolenia dotyczące terapii dzieci. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży. Prowadzi grupy wsparcia i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni OPTA, Stowarzyszeniu OPTA, Fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie współpracuje m.in z Fundacją CEL – Centrum Edukacji Liderskiej i Kliniką Psychiatryczno – Psychologiczną Psychomedic.

Charakter i zakres szkolenia

Udział w szkoleniu ma ułatwić psychologom i pedagogom stosowanie takich narzędzi, które są pomocne w pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku 6-12 lat będących w trudnej sytuacji rodzinnej. Nacisk będzie położony na rozumienie przeżyć dziecka, jego możliwości i potrzeb oraz stwarzanie szansy na korygowanie urazów, których doświadczyło. Treści zaprezentowane podczas szkolenia będą przydatne zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

Forma zajęć

Szkolenie ma charakter seminaryjno – warsztatowy, uczestnicy będą mieli szansę odwoływać się do własnych doświadczeń zawodowych.

Program szkolenia

 1. Cele i specyfika indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej z dziećmi.
 2. Terapia pacjenta dziecięcego:
  • specyfika pomocy psychologicznej kierowanej do dziecka,
  • uwzględnienie kontekstu sytuacji rodzinnej dziecka,
  • cele i dobór technik w pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnej problematyki dziecka,
  • uczucia, myśli, zachowania, relacje społeczne młodego pacjenta.
 3. Techniki w terapii – ich zastosowane w diagnozie potrzeb dziecka oraz wykorzystanie w pracy terapeutycznej (metody projekcyjne, rysunki, wykorzystanie bajek, techniki relaksacyjne, zabawy ruchowe).
 4. Planowanie pracy terapeutycznej w pracy indywidualnej i grupowej:
  • Diagnozowanie potrzeb dziecka i jego rodziny,
  • Zaprojektowanie i przeprowadzenie fragmentu spotkania indywidualnego – analiza własnej praktyki zawodowej uczestników.

Termin szkolenia

3,4 grudnia 2022r.

Dwudniowe szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 16.30

Koszt szkolenia

610 PLN