Oferta aktualnych szkoleń

Kids’ Skills – program pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w zachowaniu

Szkolenie prowadzi:

Magdalena Szutarska
psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills w Polsce, trenera PSPiA Klanza, oraz certyfikowanego terapeuty, trenera i superwizora TSR. Pracuje z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuje się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi. Jako trener uczy między innymi: pracy kartami metaforycznymi w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, metod w szeroko rozumianej pomocy społecznej i oświacie. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Prowadzi Pracownię Psychologiczną – ośrodek posiadający akredytację PSTTSR (Polskie Stowarzyszanie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) jako ośrodek szkolący w TSR. Członek PSTTSR. W swojej pracy wykorzystuje i propaguje karty metaforyczne.

Charakter i zakres szkolenia

Kids’ Skills to program pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w zachowaniu, opracowany przez fińskiego psychiatrę dziecięcego, Bena Furmana. Z powodzeniem stosowany w wielu krajach.
Oparty o PSR/TSR – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, zwracający uwagę i kładący nacisk na dziecięcy potencjał, zasoby i umiejętności.
Warsztat ten dodatkowo uczy, jak adaptować metodę do pracy z nastolatkami oraz jak wspierać rodziców w procesach wychowawczych (Program Jestem z Ciebie dumny!).
Skierowany jest do wszystkich specjalistów, którzy chcą udoskonalić swój warsztat pracy z dzieckiem, poznać spójną, całościową metodę pracy z dzieckiem, nastolatkiem oraz rodzicem.
Uczestnicy warsztatu otrzymują pakiet materiałów obejmujący wszystkie części warsztatu.
Osoba kończąca warsztat uzyskuje tytuł

Forma zajęć

Wykładowo-warsztatowa.

Program szkolenia

  1. metoda „Kids’ Skills”, czyli jak pracować z dzieckiem, aby wspomóc je w przezwyciężaniu trudności, oparta o strukturę 15-tu kroków. Gotowe, elastyczne narzędzie, możliwe do wykorzystania w pracy indywidualnej z dzieckiem oraz w pracy z grupą
  2. metoda „Mission Possible”, czyli jak pracować z nastolatkami nad zmianą. Narzędzie wspomagane autorskim zeszytem ćwiczeń dla uczestników warsztatów
  3. metoda „Jestem z Ciebie dumny!”, czyli praca z rodzicem – do zastosowania w grupie warsztatowej z rodzicami (gotowe scenariusze zajęć), jak również w kontakcie indywidualnym – praca z rodzicami na rzecz dziecka

Termin szkolenia

25,26,27 listopada 2022r.

Trzydniowe szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 9:00 – 19:00
Sobota 9:00 – 19.00
Niedziela 9:00 – 16.30

Koszt szkolenia

950 PLN