Oferta aktualnych szkoleń

Wsparcie, pomoc i terapia dorosłych osób z doświadczeniem przemocy seksualnej w dzieciństwie i wczesnej młodości, ze szczególnym uwzględnieniem straumatyzowanej narracji oraz podejścia zorientowanego na ciało

Szkolenie prowadzi:

mgr Robert Adamczyk

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i doradca systemowy, superwizor aplikant (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), specjalista w zakresie psychotraumatologii (DeGPT – Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii), Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, terapię par i innych intymnych relacji, psychoterapię dzieci i młodzieży, a także doradztwo dla rodziców. Specjalizuje się w pracy w obszarze traumy, w szczególności w pracy z osobami z doświadczeniem przemocy seksualnej w dzieciństwie, a także w psychoterapii dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Inne obszary zawodowych zainteresowań to: wykorzystanie zabawy w procesie psychoterapii (systemowo-narracyjny model play therapy), Gestalt Play Therapy (wg. modelu V. Oaklander), psychoterapia zorientowana na ciało (wg. model J. Appel-Opper) oraz praca z klientami GSRD (ang. gender, sexual and relationship diversity). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Rehabilitacyjnym, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz prowadząc praktykę prywatną.

Od ponad 15 lat zajmuje się wsparciem, pomocą i terapią osób, które doświadczyły przemocy seksualnej. Prowadzi w tym zakresie terapię, grupy wsparcia, szkolenia dla pracowników socjalnych i psychologów, w latach 2010-2017 pełnił opiekę merytoryczną nad forum internetowym dla dorosłych ofiar przemocy seksualnej „Skradzione Jutro”.

Charakter i zakres szkolenia

Spotkanie ma na celu przyjrzenie się zagadnieniu przemocy seksualnej w dzieciństwie i adolescencji, jej konsekwencji w dorosłym życiu (emocjonalnych, społecznych, psychicznych, relacyjnych, na poziomie ucieleśnionym) oraz perspektywom wsparcia i terapii osób, które w swoim życiu dorosłym poszukują pomocy. Istotnym, poruszanym w trakcie szkolenia, zagadnieniem będzie również dbanie o siebie osoby pomagającej, w kontakcie z obciążeniami wynikającymi z historii i doświadczeń klienta/pacjenta.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter pracy seminaryjno-warsztatowej, ilustrowanej analizą przypadków i ćwiczeń praktycznych.

Program szkolenia

  1. Konsekwencje dla procesu pomocowego istniejących definicji prawnych, psychologicznych i terapeutycznych przemocy seksualnej.
  2. Trauma seksualna. Omówienie specyfiki traumy seksualnej z różnych perspektyw teoretycznych w kontekście pomocowym (m.in. Reddemann, Soth, Appel-Opper, Liotti, DSM-5, ICD-10).
  3. Rodzaje motywacji i intencji sprawcy, a ich wpływ na sposób przeżywania siebie i świata przez osobę, która doświadczyła przemocy.
  4. Wstyd w pracy z ofiarami przemocy i przekroczeń.
  5. Rezyliencja, twardość i odporność psychiczna w kontekście traumy seksualnej (Clough, Strycharczyk). Projektowanie hipotez prowadzących do zmiany.
  6. Metody pracy i perspektywy zmiany, w odniesieniu do straumatyzowanej narracji i doświadczania cielesności.
  7. Stabilizacja i dbanie o siebie osoby pomagającej, jako istotny element w procesie pomagania.

Termin szkolenia

28,29 maja 2022r.

Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13.30

Koszt szkolenia

680 PLN