Oferta aktualnych szkoleń

Nowy pacjent, stare problemy? – Kontekst diagnozowania uzależnienia od internetu… więcej »

Techniki pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą uwikłaną w sieć internetowych zagrożeń

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z zagadnieniami diagnostyki uzależnienia od internetu i gier komputerowych młodzieży jak również rozpoznawania zjawiska przemocy w jej elektronicznych formach. Program szkolenia poświęcony jest określeniu specyfiki tych zjawisk w kontekście indywidualnym i systemowym. Przedstawione zostaną programy zaradcze i terapeutyczne o potwierdzonej skuteczności.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

 1. Uzależnienie od interentu – specyfika zjawiska w kontekście innego rodzaju uzależnień, problemy definicyjne i granice, pojęcia umożliwiające opisanie i rozpoznanie nowego rodzaju zależności psychicznej. Uzależnienie od internetu a klasyczna teoria i terapia uzależnień.
 2. Diagnoza zjawiska – cechy charakterystyczne, jaki typ używania internetu jest niebezpieczny.
 3. Specyfika uzależnienia u młodzieży:
  • profil psychologiczny adolescenta podatnego na uzależnienie się od internetu,
  • znaczenie i charakterystyka zachowań rodziny.
 4. Rozumienie zjawiska z perspektywy indywidualnej:
  • jak internet zmienia mózg,
  • uzależnienie od internetu, a zaburzenia psychiczne,
  • styl przywiązania, cechy osobowości, potrzeby,
  • umiejętności interpersonalne,
  • rodzinne funkcjonowanie relacyjne.
 5. Uzależnienie od internetu a dysregulacja emocjonalna.
 6. Terapeutyczne rozumienie uzależnienia od internetu z perspektywy poszczególnych szkół terapeutycznych. Sposoby oddziaływań terapeutycznych, wyzwania w relacji z uzależnionym adolescentem, jak wspierać odzyskiwanie siły przez rodzinę, strategie postępowania.
 7. Zagrożenia związane z internetem – cyberprzemoc, krzywdzenie seksualne, nielegalne treści: praktyczne metody diagnozy w odniesieniu do ofiar i sprawców oraz techniki pracy terapeutycznej.
 8. Mechanizmy zaangażowania w cyberprzemoc – czy każdy może stać się ofiarą? Procesy zapośredniczające zjawisko.
 9. Zasady interwencji i postępowania wobec sprawców, ofiar, świadków oraz ich rodzin
 10. Kwestie prawne i etyczne.
 11. Profilaktyka, programy naprawcze o potwierdzonej skuteczności.

Termin szkolenia

23, 24 kwietnia 2016

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00

Niedziela – 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

440 PLN