Oferta aktualnych szkoleń

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie podstawowe

Prowadzący szkolenie Szkolenie prowadzą trenerzy certyfikowani i rekomendowani przez PSTTSR (Polskie Stowarzyszanie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Magdalena Szutarska
psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor.
Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills w Polsce, trenera PSPiA Klanza, oraz certyfikowanego terapeuty, trenera i superwizora TSR. Pracuje z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuje się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi. Jako trener uczy między innymi: pracy kartami metaforycznymi w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, metod w szeroko rozumianej pomocy społecznej i oświacie. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Prowadzi Pracownię Psychologiczną – ośrodek posiadający akredytację PSTTSR (Polskie Stowarzyszanie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) jako ośrodek szkolący w TSR. Członek PSTTSR. W swojej pracy wykorzystuje i propaguje karty metaforyczne.

Sylwia Moch-Piątek
pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany terapeuta, trener TSR.
Prowadzi praktykę prywatną w ramach Pracowni TSR w Słupsku, prowadząc terapię indywidualną, par, dzieci, uzależnień, warsztaty, szkolenia. Doświadczenie zawodowe budowała pracując jako kurator zawodowy rodzinny, wykorzystując w swojej pracy Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Członek PSTTSR. Jest szczęśliwą posiadaczką pola lawendowego (Lawendowy Zakątek Machowino), gdzie oprócz kontaktu z naturą prowadzi m.in. warsztaty dla kobiet, par.

Olga Geisler
certyfikowany terapeuta TSR, trener TSR.
Zawodowo związana z Ośrodkiem Kuratorskim w Strzelinie jako kurator zawodowy rodzinny, gdzie pracuje w ramach autorskiego programu psychoprofilaktycznego m.in. z młodzieżą stwarzającą problemy wychowawcze. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie “Jasna Przyszłość”, którego celem jest wszechstronna pomoc zwłaszcza psychologiczna, szkolna oraz społeczna. Prowadzi terapię indywidualną par, dzieci, uzależnień. szkolenia, warsztaty w ramach Pracowni TSR w Słupsku. Członek PSTTSR. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie podstawowe jest pierwszym krokiem w procesie certyfikacyjnym, jego ukończenie nie stanowi zobowiązania do dalszego doskonalenia się w tym nurcie. Po ukończeniu szkolenia absolwenci będą mogli kontynuować proces kształcenia w ramach szkolenia zaawansowanego (140 godzin dydaktycznych) oraz szkoleń specjalistycznych, dotyczących różnorodnych zagadnień i obszarów pracy pomocowej z zastosowaniem technik, narzędzi i filozofii pracy TSR (w których uczestnictwo nie jest możliwe bez ukończenia szkolenia podstawowego).

Ukończenie kursu podstawowego i zaawansowanego w ramach akredytowanego szkolenia umożliwia rozpoczęcie certyfikacji i po spełnieniu wszystkich jego kryteriów, ubieganie się o certyfikat: konsultanta, terapeuty, trenera i superwizora PSR/TSR, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, którego częścią jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach wpisuje się w nurt pomocy psychologicznej odwołujący się do zasobów klienta oraz jego zdolności do samoregulacji. PSR/TSR ma bogatą tradycję, jednocześnie prężnie się rozwija, integrując współczesną wiedzę na temat wspomagania procesu zmian na poziomie jednostki i grupy. Założenia PSR/TSR, a także metody i techniki pracy wzbudzają duże zainteresowanie wśród specjalistów, którzy chcą budować swój warsztat pracy z klientem w oparciu o przesłanki psychologii zdrowia, a także te, które zakorzenione są w modelach krótkoterminowych.

Kurs podstawowy z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach przedstawia podstawowe założenia Podejścia łącząc wiedzę z umiejętnościami związanymi z prowadzeniem pracy pomocowej z wykorzystaniem TSR.
Szkolenie podstawowe obejmuje 70 godz,. dydaktycznych, realizowanych w formie trzech zjazdów, i składa się z następujących modułów:
  • podstawowe założenia TSR,
  • historia i źródła powstania podejścia
  • główne metody, narzędzia i techniki pracy (m.in. rozmowa poza problemem, pytania o wyjątki, techniki skalowania, pytanie o cud, praca w oparciu o język klienta)
  • podstawowe kierunki pracy oraz struktura sesji, symulacja sesji
  • praca z klientami dobrowolnymi oraz niedobrowolnymi
Terminy szkolenia I warsztat – 13,14,15 października 2023
II warsztat – 18,19 listopada 2023
III warsztat – 16,17 grudnia 2023
Trzy zjazdy (pierwszy trzydniowy, pozostałe dwudniowe) obejmują 70 godzin dydaktycznych. Koszt szkolenia Całkowity koszt szkolenia wynosi 2250 zł, możliwa płatność w ratach 950 zł za pierwszy zjazd, 650 zł za drugi zjazd, 650 zł za trzeci zjazd.