Oferta aktualnych szkoleń

Systemowe rozumienie rodziny


Patronat merytoryczny
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii

Kierownik naukowy szkolenia
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka programów szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

dr n. hum. Grzegorz Iniewicz

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: “Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, “Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” i “Wprowadzenie do Psychologii LGB”, a także autor monografii “Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych.

mgr Ryszard Izdebski

Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin. Posiada m.in. certyfikaty psychoterapeuty i superwizora SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Dyrektor zarządzający placówek terapeutycznych w strukturze stowarzyszenia “SIEMACHA” oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń psychoterapeutycznych.
Uhonorowany nagrodą im. Aliny Margolis – Edelman.

mgr Wanda Szaszkiewicz

Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego “Psychoterapia”.

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

mgr Roma Ulasińska

Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

mgr Małgorzata Wolska

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika “Psychoterapia” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Charakter i zakres szkolenia Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych. Program obejmuje 360 godzin dydaktycznych: część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 300 godzin edukacyjnych oraz 60 godzin pracy własnej w ramach genogramu. Program rozplanowany jest w 24 comiesięcznych spotkaniach (z przerwami wakacyjnymi lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde.
Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, psychologów, lekarzy. Dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.

Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium, warsztatu oraz wykładu. Uwzględniać będą elementy pracy własnej, obserwacji podczas sesji terapii rodzin i superwizji oraz analizę materiałów audiowizualnych.

Program szkolenia Warsztat 1
16-17 marca 2019
mgr Wanda Szaszkiewicz

Oczekiwania, integracja. Kierunki psychoterapii – rys historyczny. Rozumienie człowieka w poszczególnych koncepcjach psychoterapeutycznych – wykład i ćwiczenia.
Zasady kontaktu terapeutycznego – nawiązanie relacji terapeutycznej zależnie od wieku, płci i problematyki pacjenta – seminarium i ćwiczenia.
Fazy rozwoju relacji terapeutycznej, zjawisko oporu i przeniesienia.

Warsztat 2
27-28 kwietnia 2019
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Psychoterapia we współczesnej psychiatrii. Rozwój terapii rodzin.
Systemowe rozumienie rodziny. Ewolucja systemowego myślenia.
Podejście transgeneracyjne.
Koncepcja Bowena.
Wprowadzenie do genogramu – warsztat.
Cykl życia rodzinnego – warsztat.
Mity rodzinne.

Warsztat 3
18-19 maja 2019
mgr Małgorzata Wolska

Podejście transgeneracyjne.
Koncepcja ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy’a.
Koncepcja nieukończonej żałoby Paula.
Lojalności i obligacje rodzinne – warsztat.
Rodzina z problematyką konfliktu lojalności oraz nieukończonej żałoby – kazuistyka.

Warsztat 4
22-23 czerwca 2019
mgr Ryszard Izdebski

Komunikacja w rodzinie.
Komunikacja dysfunkcjonalna – kazuistyka i ćwiczenia.
Analiza nagranej sesji terapeutycznej.

Warsztat 5
14-15 września 2019
mgr Roma Ulasińska

Struktura rodziny, podstawowe pojęcia.
Terapia strukturalna, zasady, techniki, rola terapeuty.
Analiza nagranej sesji terapeutycznej.
Kazuistyka.

Warsztat 6
12-13 października 2019
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Podejście strategiczne w terapii rodzin.
Szkoła Mediolańska.
Zasady konceptualizacji problemu.
Techniki terapii strategicznej – ćwiczenia.

Warsztat 7
16-17 listopada 2019
mgr Roma Ulasińska

Podejście strategiczne w terapii rodzin – c.d.
Technika pytań cyrkularnych – ćwiczenia.
Pierwszy wywiad z rodziną – ćwiczenia.

Warsztat 8
14-15 grudnia 2019
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Postmodernizm; konstrukcjonizm społeczny.
Team reflektujący.
Podejście narracyjne.

Warsztat 9
11-12 stycznia 2020
mgr Wanda Szaszkiewicz

Kryzys adolescencji.
Koncepcja delegowania i wiązania Helma Stierlina – wykład i ćwiczenia.
Rodzina z adolescentem – kazuistyka i ćwiczenia.

Warsztat 10
15-16 lutego 2020
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
mgr Małgorzata Wolska

Genogram rodziny pochodzenia – praca własna w dwóch podgrupach.

Warsztat 11
19-20 września 2020
mgr Wanda Szaszkiewicz

Problematyka molestowania seksualnego.
Ćwiczenia umiejętności praktycznych – praca z kamerą lub sesje symulowane.

Warsztat 12
12-13 grudnia 2020
dr n. med. Krzysztof Szwajca

PTSD; doświadczenie traumy.
Praca z rodziną pacjenta psychotycznego.
Superwizja.

Warsztat 13
16-17 stycznia 2021
mgr Ryszard Izdebski

Praca z rodziną z problemem przemocy.
Ćwiczenia umiejętności praktycznych – praca z kamerą lub sesje symulowane.

Warsztat 14
13-14 lutego 2021
dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz

Rozwój psychoseksualny człowieka, Specyfika terapii osób o różnych orientacjach seksualnych. Terapia par jednopłciowych.

Warsztat 15
20-21 marca 2021
mgr Roma Ulasińska

Praca z rodziną z problemem adopcji.
Ćwiczenia umiejętności praktycznych – praca z kamerą lub sesje symulowane.

Warsztat 16
17-18 kwietnia 2021
mgr Katarzyna Ślęzak i mgr Piotr Kasprzak

Budowanie przymierza terapeutycznego. SOFTA jako narzędzie do diagnozy przymierza i jego zastosowanie w praktyce terapeutycznej.
Ćwiczenia umiejętności praktycznych – analiza sesji terapeutycznych.

Warsztat 17
15-16 maja 2021
dr n. med. Krzysztof Szwajca

Problemy etyczne i prawne w terapii rodzin.
Analiza przykładów wnoszonych przez uczestników kursu – superwizja.

Warsztat 18
12-13 czerwca 2021
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Terapia zaburzeń odżywiania się.
Superwizja.

Warsztat 19
18,19 września 2021 – grupa prof. dr hab. n. hum. Barbary Józefik
25,26 września 2021 – grupa mgr Małgorzaty Wolskiej

Genogram rodziny pochodzenia – praca własna w dwóch podgrupach.

Warsztat 20
2-3 października 2021 – grupa prof. dr hab. n. hum. Barbary Józefik
9-10 października 2021 – grupa mgr Małgorzaty Wolskiej

Genogram rodziny pochodzenia – praca własna w dwóch podgrupach.

Warsztat 21
20-21 listopada 2021
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
mgr Małgorzata Wolska

Genogram rodziny pochodzenia – praca własna w dwóch podgrupach.

Warsztat 22
11-12 grudnia 2021
mgr Małgorzata Wolska

Kryzys małżeński – wykład.
Kazuistyka – analiza kryzysu małżeńskiego i procesu terapii.
Kontakt terapeutyczny z małżeństwem w kryzysie – ćwiczenia.
Negocjacje rozwodowe – kazuistyka; ćwiczenia.

Warsztat 23
15-16 stycznia 2022
mgr Małgorzata Wolska

Terapia małżeńska.
Techniki pracy z parą.
Budowanie przymierza w parze.
Ćwiczenia umiejętności praktycznych – sesje symulowane.
Superwizja.

Warsztat 24
19-20 luty 2022
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Problematyka gender w terapii rodzin w budowaniu przymierza terapeutycznego. Wielogłosowe ja psychoterapeuty.
Superwizja.
Zakończenie szkolenia.

Program obejmuje 360 godzin dydaktycznych: część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 300 godzin edukacyjnych oraz 60 godzin pracy własnej w ramach genogramu. Program rozplanowany jest w 24 comiesięcznych spotkaniach (z przerwami wakacyjnymi lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde.

Planowany harmonogram zajęć: Sobota – 9:00 – 18:30
Niedziela – 8:30 – 12:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 12 480 PLN tj. nie mniej niż 520 – 620 PLN za jedno spotkanie.
Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na miesięczne raty ustalone w zasadach uczestnictwa.
Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.