Oferta aktualnych szkoleń

Systemowe rozumienie rodziny – część I podstawowa

Patronat merytoryczny Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii Kierownik naukowy kursu dr hab. n. hum. Barbara Józefik Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

mgr Ryszard Izdebski

Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin. Posiada m.in. certyfikaty psychoterapeuty i superwizora SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Dyrektor zarządzający placówek terapeutycznych w strukturze stowarzyszenia “SIEMACHA” oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń psychoterapeutycznych. Uhonorowany nagrodą im. Aliny Margolis – Edelman.

mgr Wanda Szaszkiewicz

Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego “Psychoterapia”.

mgr Roma Ulasińska

Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

mgr Małgorzata Wolska

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika “Psychoterapia” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone będzie nabywaniu wiedzy na temat funkcjonowania rodziny i terapii rodzinnej, umiejętności rozumienia problemu (symptomu) w kontekście systemu rodzinnego, zdobywaniu praktycznych umiejętności prowadzenia rozmowy z rodziną, rozumieniu i prowadzeniu procesu terapii rodzinnej.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności prowadzenia konsultacji rodzinnej, reagowania na proces komunikacji zachodzący w czasie trwania sesji rodzinnej oraz osiągania porozumienia w relacji terapeutycznej. Forma zajęć Zajęcia w ramach części I prowadzone będą w formie seminarium, warsztatu oraz wykładu. Uwzględniają elementy pracy własnej (genogram), obserwacji sesji terapii rodzin i superwizji oraz analizę materiałów audiowizualnych.

Program obejmuje

Część edukacyjną – warsztaty i wykłady, w wymiarze 135 godzin edukacyjnych w ramach 8 comiesięcznych spotkań (z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde.

Zajęcia pracy własnej – 3 terminy. Program szkolenia I Podstawy systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin. Klasyczne szkoły terapii rodzin
 1. Ogólna teoria systemów. Systemowe rozumienie rodziny – zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik
  • rodzina jako system naturalny – koncepcja Murraya Bowena;
  • genogram jako narzędzie projekcyjne;.
  • konstrukcja i interpretacja genogram;
  • cykl życia rodzinnego;
  • koncepcja mitu rodzinnego A. Fereiry.
 2. Podejście transgeneracyjne – zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska
  • koncepcja ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy’ego;
  • koncepcja nieukończonej żałoby Normana Paula;
  • kazuistyka – analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych.
 3. Podejście strukturalne – zajęcia prowadzi mgr Roma Ulasińska
  • Przedstawiciele, podstawowe pojęcia;
  • zasady prowadzenia terapii;
  • kazuistyka – analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych;
  • pierwsze spotkanie z rodziną – rodzina symulowana.
 4. Komunikacja w rodzinie – zajęcia prowadzi mgr Ryszard Izdebski
  • przedstawiciele podejścia komunikacyjnego, podstawowe pojęcia;
  • zasady prowadzenia terapii;
  • kazuistyka – analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych;
  • praca z kamerą – nagrywanie pracy własnej (rodzina symulowana) – analiza nagrań.
 5. Podejście strategiczne – zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik
  • przedstawiciele, podstawowe pojęcia;
  • zasady prowadzenia terapii;
  • Szkoła mediolańska – przedstawiciele, rozwój podejścia.
 6. Pierwszy wywiad z rodziną – zajęcia prowadzi mgr Roma Ulasińska
  • technika pytań cyrkularnych;
  • kazuistyka – analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych.

II Współczesne modele terapii rodzin
 1. Postmodernizm; konstrukcjonizm społeczny – zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik
 2. Konsultacja systemowa; team reflektujący – zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz

III Praca własna – analiza genogramu rodziny pochodzenia Warsztat 9, 10, 11
 • Genogramy – praca własna (w dwóch podgrupach).
Warsztat 12 – dr hab. n. hum. Barbara Józefik
 • Terapia narracyjna. Podsumowanie I części szkolenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla Terapeutów, psychologów, lekarzy oraz studentów ostatnich lat tych kierunków; dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia. Termin zajęć 11, 12 kwietnia 2015
16, 17 maja 2015
20, 21 czerwca 2015
12, 13 września 2015
24, 25 października 2015
14, 15 listopada 2015
12, 13 grudnia 2015
16, 17 stycznia 2016
13, 14 lutego 2016
12, 13 marzec 2016
9, 10 kwietnia 2016
14, 15 maja 2016

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 13:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 6240 PLN tj. nie mniej niż 520 PLN za jeden warsztat. Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa.

Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.