Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Rehabilitacja neuropsychologiczna

Szkolenie prowadzi:

dr Bogusława Bober-Płonka

Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej. Doświadczony, wieloletni praktyk w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej głównie osób dorosłych i młodzieży.
Pracuje również jako Starszy Specjalista Neuropsycholog w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Jest Opiekunem staży specjalizacyjnych, koordynatorem praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii.
Adiunkt w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Inicjator i opiekun Sekcji Terapii Neuropsychologicznej Koła Naukowego Pragma. Realizuje wiele projektów naukowo-terapeutycznych grupowych i indywidualnych, między innymi treningi pamięci dla Aktywnych Seniorów, grupy wsparcia i inne zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rozwojową czy nabytą dysfunkcją OUN, zmianami pourazowymi, poudarowymi oraz demencją.
Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu neuropsychologii klinicznej, realizatorką projektów naukowo-badawczych, współpracuje z różnymi specjalistycznymi ośrodkami klinicznymi i badawczo-rozwojowymi.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat podstaw teoretycznych rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych i zaburzeń będących skutkiem nabytych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym u młodzieży i dorosłych oraz poszerzenie umiejętności diagnostyczno – terapeutycznych w pracy z osobami z takimi zaburzeniami. Zajęcia poprowadzone będą w formie tematycznie powiązanych ze sobą bloków. Pierwszy poświęcony będzie omówieniu podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących funkcjonowania mózgowia w normie i patologii oraz możliwości neuroplastycznych mózgu wobec nabytych zaburzeń /dysfunkcji. Drugi pozwoli na zapoznanie się z metodyką postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z Pacjentem na różnych etapach leczenia, w zależności od fazy choroby. Trzeci blok obejmował będzie tematykę związaną z neurorehabilitacją różnych zaburzeń poznawczych, zaburzeń nastroju i zachowania, uwarunkowanych wieloma zróżnicowanymi przyczynami np. pourazowymi czy dementywnymi. Omówiona zostanie również problematyka zróżnicowanego podejścia w zależności od wieku i zasobów przedchorobowych osób rehabilitowanych. Następnie przedstawione zostaną różne techniki terapeutyczne oraz ich znaczenie w procesie rehabilitacji. Zajęcia będę obejmowały także studia przypadków.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną oraz pracy warsztatowej z wykorzystaniem materiałów z praktyki klinicznej, w tym materiałów uczestników. Planowana jest wspólna dyskusja problemowa, analiza kliniczna przypadków, prezentacja i propozycja przykładowych zestawów ćwiczeń dla wybranych grup zaburzeń czy trudności poznawczych.

Program szkolenia

 1. Rehabilitacja zaburzeń neuropsychologicznych o charakterze ogniskowym;
  rehabilitacja mowy;
  rehabilitacji funkcji pamięciowych i uwagi;
  rehabilitacja funkcji wykonawczych;
  rehabilitacja zaburzeń wzrokowo-przestrzennych, w tym objawów zespołu pomijania stronnego.
 2. Zjawisko plastyczności mózgu w neurorehabilitacji – prezentacje; case study.
 3. Zróżnicowanie pracy z chorym poudarowym, pourazowym, z demencją i inne.
 4. Znaczenie współpracy z Rodziną/bliskimi Chorego w trakcie rehabilitacji.
 5. Techniki związane z neurorehabilitacją.

Termin szkolenia

25,26,27 kwietnia 2025 r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:30 – 19:30
Sobota 9.00 – 19.00
Niedziela 8.00 – 16.30

Koszt szkolenia

890 PLN