Oferta aktualnych szkoleń

Neuropsychologiczna diagnoza dziecka

Szkolenie prowadzi:

dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska

prof. UMCS, psycholog, specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej. Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych m.in. „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej”, „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, „Podstawy neuropsychologii klinicznej”, artykułów naukowych na temat ADHD, dysleksji rozwojowej, rozwojowych zaburzeń językowych i zróżnicowanych objawów behawioralnych po nabytych uszkodzeniach mózgu u dzieci. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat mechanizmów neuronalnych powstawania zaburzeń neurorozwojowych i zaburzeń będących skutkiem nabytych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci oraz poszerzenie umiejętności diagnostycznych w pracy z dziećmi z takimi zaburzeniami. Zajęcia obejmować będą dwa, komplementarne bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony będzie omówieniu teoretycznych zagadnień dotyczących rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego mózgowia w normie i patologii oraz kształtowaniu się na tej podstawie życia psychicznego dziecka. Drugi pozwoli słuchaczom na zapoznanie się z metodyką postępowania diagnostycznego. Zajęcia będę obejmowały także analizy klinicznych studiów przypadków. Istotne jest aby uczestnicy szkolenia mieli podstawową wiedzę na temat anatomii funkcjonalnej układu nerwowego.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną oraz pracy warsztatowej w małych podgrupach z wykorzystaniem materiałów z praktyki klinicznej prowadzącej szkolenie.

Program szkolenia

 1. Podstawy neuroanatomii (pień mózgu, międzymózgowie, struktury podkorowe, bruzdy i zakręty na powierzchni grzbietowo-bocznej, przyśrodkowej i podstawnej, połączenia).
 2. Znaczenie funkcjonalne głównych neuroprzekaźników.
 3. Zintegrowanie i specjalizacja funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego.
 4. Pojęcie zaburzeń neurorozwojowych; procesy kształtujące OUN, mechanizmy powstawania zaburzeń, skutki behawioralne działania negatywnych czynników zmieniających program rozwoju mózgowia.
 5. Zaburzenia neuropsychologiczne o charakterze nabytym u dzieci.
 6. Plastyczność mózgu dziecka i jej przejawy w patologii mózgowia.
 7. Schemat badania neuropsychologicznego dziecka w ujęciu eksperymentalno – klinicznym, znaczenie i funkcje diagnozy neuropsychologicznej w zależności od etiologii i mechanizmów patologii mózgu.
 8. Znaczenie wywiadu i obserwacji w badaniu neuropsychologicznym dziecka z zaburzeniem neurorozwojowym i nabytymi zmianami OUN.
 9. Metody oceny funkcji ruchowych i percepcyjnych (wzrokowych, słuchowych, somestetycznych) oraz ich interpretacja, objawy agnostyczne u dzieci, neuronalne podłoże symptomów.
 10. Metody oceny funkcji mnestycznych, objawy trudności i zaburzeń procesu pamięci oraz uczenia się, ich neuronalne podłoże.
 11. Metody oceny funkcji uwagowych, zróżnicowanie objawów w zależności od lokalizacji patologii mózgowej.
 12. Metody oceny funkcji wykonawczych.
 13. Zaburzenia rozwoju systemu językowego, metody oceny.
 14. Analizy przykładowych diagnoz dzieci.

Termin szkolenia

CZĘŚĆ I – 16,17 listopada 2024 r.
CZĘŚĆ II – 14,15 grudnia 2024 r.
Szkolenie dwuczęściowe łącznie 36-cio godzinne obejmuje dwa dwudniowe zjazdy – każdy po 18 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 16.30
Niedziela 9.00 – 16.30

Koszt szkolenia

1500 PLN