Oferta aktualnych szkoleń

Analiza dynamicznych aspektów osobowości oraz funkcjonowania poznawczego na podstawie projekcyjnego rysunku dzieci i dorosłych.

Szkolenie prowadzi dr n. hum. Maria Kujawa

Psycholog, specjalista w zakresie psychologii rozwojowo-wychowawczej oraz psychologii klinicznej. Długoletnia praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Psychologii UJ w Zakładzie Psychologii Rozwojowo-Wychowawczej im. S. Szumana. Prezes Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, z praktyką w zakresie diagnozy dla potrzeb sądu.Swoje doświadczenie zawodowe pogłębiała w ośrodkach terapeutycznych w Holandii i Włoszech. Prowadzi badania nad czynnikami i mechanizmami kształtującymi i zaburzającymi rozwój osobowości w dzieciństwie, interesuje się możliwościami twórczej adaptacji dziecka do świata dorosłych, problematyką ciekawości dziecięcej oraz samorealizacją kobiet i mężczyzn w małżeństwie. Zgromadziła szerokie doświadczenia dotyczące diagnozowania osobowości dziecięcej, terapii zaburzeń rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka, jak również sposobów pracy z rodzicami oraz wychowawcami. Trener metody terapeutycznej VHT, wspomagającej rozwój prawidłowych relacji w rodzinie. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie dotyczy możliwości i ograniczeń związanych z wykorzystaniem wytworów w diagnozie psychologicznej. Koncentruje się na zasadach analizy rysunku w diagnozowaniu umysłowej interpretacji świata dziecka. Daje podstawy do weryfikowania hipotez dotyczących rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego oraz pokazuje zasady interpretacji rysunku projekcyjnego dziecka i osoby dorosłej. Forma zajęć Konwersatorium, warsztat Program szkolenia
  1. Rozumienie wytworu i jego miejsce w strukturze diagnozy psychologicznej.
  2. Warunki wstępne analizy wytworu na przykładzie rysunku dowolnego.
  3. Anliza motywacji i rozwoju emocjonalnego.
  4. Analiza rozwoju poznawczego i społecznego.
  5. Przykładowa analiza rysunku dzieci od 2,5 roku do 8 roku życia.
  6. Rysunek jako technika projekcyjna – założenia projekcyjnej analizy rysunku.
  7. Analiza rysunku dowolnego dziecka i człowieka dorosłego – stawianie hipotez cząstkowych podstawy integrowania informacji.
  8. Przykłady analizy rysunków.
Termin szkolenia 22, 23 kwietnia 2017

Dwudniowe szkolenie obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

sobota – 9:00 – 17.00 ( z godzinną przerwą obiadową)
niedziela – 9:00 – 13.00 Koszt szkolenia 440 PLN