Szkolenia dla instytucji

Problemy rodzin zastępczych, adopcyjnych i zrekonstruowanych w kompleksowym modelu pomocy

Prowadzący szkolenie dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). Charakter i zakres szkolenia Rodzina zastępująca dziecku całkowicie lub częściowo jego naturalnych rodziców to specyficzny rodzaj rodzicielstwa, w którym oczekiwania rodziców zastępczych, adopcyjnych konfrontują się z trudnościami emocjonalnymi osieroconych dzieci. Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu różnorodnych formalnych aspektów zastępczej opieki rodzinnej oraz przygotowaniu uczestników do pracy w obszarze pomocy psychologicznej takim rodzinom. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
 1. Przeszłość dzieci żyjących w rodzinach zastępczych i adopcyjnych
  • wpływ traum i deprywacji wczesnodziecięcych na przyszłe funkcjonowanie / style przywiązania i ich wpływ na przyszłe życie;
  • znaczenie czynników biologicznych – FAS, zaburzenia organiczne, neurobiologia przewlekłej traumy;
 2. Wczesna adopcja / funkcjonowanie w rodzinie zastępczej
  • „ jakie jest dziecko”, które doświadczyło traum;
  • uraz zmiany opiekuna – jak łagodzić traumę dziecka;
  • etapy tworzenia więzi w nowej relacji / optymalne sposoby postępowania;
  • zaburzenia psychiczne, które ze znacznym prawdopodobieństwem występują u dzieci w rodzinach adopcyjnych/zastępczych – reaktywne zaburzenia przywiązania, PTSD, depresja dziecięca, ADHD, lęk separacyjny;
  • konflikty lojalności dziecka, jak wspierać jego potrzeby psychologiczne;
  • czego uczyć rodziny adopcyjne / zastępcze;
 3. Co potem? Opieka nad rodziną po dokonanej adopcji
  • jak wzmacniać wsparcie dla rodzin adopcyjnych / zastępczych;
  • jak stymulować prawidłowe relacje;
  • jak przeciwdziałać „poświęcaniu się”;
  • jakie style wychowawcze są optymalne;
  • kiedy potrzebna jest wyspecjalizowana pomoc psychoterapeutyczna;
  • jak wspierać rozumienie dziecka (mentalizowanie);
  • kryzys adolescencyjny – trudna młodzież i jej funkcjonowanie w rodzinach adopcyjnych/zastępczych
 4. Rodziny zrekonstruowane – rozwód rodziców, tworzenie nowych związków – charakterystyka zjawisk
 5. Aspekty prawne i organizacyjne
 6. Praca na przykładach wniesionych przez uczestników szkolenia – superwizja grupowa.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.