Szkolenia dla instytucji

Podstawy diagnozy i pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom krzywdzonym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wykorzystywanych seksualnie

Prowadzący szkolenie mgr Maria Keller-Hamela

Psycholog kliniczny, dyrektor d.s. współpracy zagranicznej oraz członek zarządu Fundacji Dzieci Niczyje. Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Posiada certyfikat specjalisty d. s przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydany przez PARPA. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN). Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika “Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

mgr Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym w Fundacji Dzieci Niczyje, posiada certyfikat specjalisty PARPA oraz IPZ. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka publikacji dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie ma charakter warsztatowy. Jego celem jest poszerzenie wiedzy fachowej o zjawiska przemocy wobec dzieci w tym przemocy seksualnej, podniesienie kompetencji w pomaganiu dzieciom – ofiarom przemocy tj. przygotowanie do interwencji, diagnozy i pomocy psychologicznej, terapii i opiniowania w tym zakresie. Forma zajęć Przewidziane są dwa etapy szkolenia. Każdy z etapów prowadzony będzie w formie trzydniowego warsztatu, ilustrowanego filmami na temat charakteru relacji w rodzinie patologicznej, diagnozy i terapii dzieci oraz form przesłuchiwania nieletnich. Program szkolenia Wykład: Definicje, skala zjawiska przemocy wobec dzieci. Ujawnianie wykorzystywania seksualnego i przemocy fizycznej przez dzieci.

Warsztat:
  1. Portret psychologiczny dziecka wobec, którego stosowana jest przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna
  2. Analiza czynników ryzyka krzywdzenia dzieci
  3. Obraz psychologiczny rodziny kazirodczej, relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, obraz psychologiczny sprawcy wykorzystywania seksualnego
  4. Metody diagnostyczne stosowane wobec dziecka krzywdzonego, wiarygodność zeznań dziecka, podatność na sugestię, wywiad z opiekunem dziecka
  5. Ograniczenia w diagnostyce problemu krzywdzenia dzieci
  6. Interwencja psychologiczna i prawna
  7. Superwizje własnych przypadków pracy z dzieckiem doznającym przemocy
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych.