Szkolenia dla instytucji

Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem w kontekście kryzysów rodzinnych i rozwojowych

Szkolenie prowadzą

mgr Julia Amarowicz – Pietrasiewicz

Psycholog – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła m.in. studium psychoterapeutyczne “Mabor” atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, dwuletni program Stowarzyszenia OPTA “Staż”. Obecnie pracuje w specjalistycznej poradni gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dzieci w wieku 6-12 lat, warsztaty psychoedukacyjne oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

mgr Kamila Becker

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, licencjonowany trener PTP, absolwentka trzyletniej Szkoły Psychoterapii INTRA. Zawodowo związana jest z Poradnią OPTA, gdzie zajmuje się prowadzeniem konsultacji wychowawczych dla rodziców. W ramach pracy terapeutycznej prowadzi terapię indywidualną dorosłych i dzieci, grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców. W Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego UW wykładała problematykę dziecka krzywdzonego.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie skierowane jest do psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi w wieku 6-12 lat zainteresowanych poznaniem technik i specyfiki indywidualnej pracy terapeutycznej z dziećmi. Skoncentrowane będzie na rozumieniu problematyki dziecka z uwzględnieniem jego trudnych doświadczeń rodzinnych.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter seminaryjno – warsztatowy. Praca warsztatowa przebiegać będzie w parach i małych podgrupach, wzbogacona zostanie o analizę przypadków.

Program szkolenia

  1. Różne modele pracy z dziećmi i ich rodzinami – korzyści i ograniczenia.
  2. Cele indywidualnej pracy z dzieckiem.
  3. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka – zmiany i wyzwania.
  4. Emocje, myśli i zachowanie dziecka – jak je rozumieć, czy i jak je zmieniać.
  5. Techniki w pracy z dzieckiem – jak pomóc w smutku, złości, niskim poczuciu własnej wartości.
  6. Współpraca z rodziną dziecka lub z terapeutą opiekunów.
  7. Relacja terapeuta – pacjent/klient – jak rozumieć, obciążenia terapeuty w pracy z dzieckiem.
  8. Zasoby terapeuty dziecięcego.

Czas trwania szkolenia

Dwudniowe szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych.