Szkolenia dla instytucji

Praktyczne i teoretyczne aspekty psychoterapeutycznej pracy grupowej z dziećmi w wieku 6-12 lat

Szkolenie prowadzą

mgr Julia Amarowicz – Pietrasiewicz

Psycholog – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła m.in. studium psychoterapeutyczne “Mabor” atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, dwuletni program Stowarzyszenia OPTA “Staż”. Obecnie pracuje w specjalistycznej poradni gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dzieci w wieku 6-12 lat, warsztaty psychoedukacyjne oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.

mgr Kamila Becker

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, licencjonowany trener PTP, absolwentka trzyletniej Szkoły Psychoterapii INTRA. Zawodowo związana jest z Poradnią OPTA, gdzie zajmuje się prowadzeniem konsultacji wychowawczych dla rodziców. W ramach pracy terapeutycznej prowadzi terapię indywidualną dorosłych i dzieci, grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców. W Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego UW wykładała problematykę dziecka krzywdzonego.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie poświęcone będzie praktycznym oraz teoretycznym aspektom psychoterapeutycznej pracy grupowej z dziećmi w wieku 6-12 lat. Przedstawiona wiedza przydatna będzie w pracy z dziećmi, które doświadczyły takich sytuacji jak rozwód lub rozstanie rodziców, stratę, wychowują się w rodzinie z problemem uzależnienia lub doświadczyły innych kryzysowych sytuacji. Wyróżnione będą następujące zagadnienia: diagnoza trudności dziecka związana z sytuacją rodzinną, prowadzenie rekrutacji do grupy, współpraca z rodzicami, rozumienie procesu grupowego oraz zmian pojawiających się pod wpływem psychoterapii jakie zachodzą w dziecku i jego rodzinie.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami pochodzącymi z doświadczeń zawodowych osób prowadzących zajęcia jak i uczestników szkolenia.

Program szkolenia

 1. Zgłoszenie dziecka do grupy psychoterapeutycznej:
  • kontakt z rodzicem: wywiad, diagnoza zgłaszanych trudności,
  • budowanie oferty terapeutycznej dla rodziny,
  • wybór pomocy adekwatnej dla problemów dziecka wynikających z wywiadu zebranego od rodziców.
 2. Konsultacja z dzieckiem:
  • diagnoza trudności, potrzeb i mocnych stron dziecka,
  • budowanie zaufania i przymierza terapeutycznego.
 3. Rozpoczęcie pracy z grupą:
  • współpraca pomiędzy terapeutami,
  • charakterystyka początkowego etapu grupy,
  • wyzwania stojące przed prowadzącymi,
  • przydatne techniki integrujące grupę.
 4. Intensywna praca i sytuacje kryzysowe w grupie:
  • role grupowe,
  • rozumienie zjawisk zachodzących w procesie grupowym,
  • tworzenie korygujących sytuacji dla dzieci,
  • rola terapeutów grupowych.
 5. Proces zakończenia pracy grupy:
  • podsumowanie pracy, obserwacja zmian,
  • projektowanie ewentualnych, dalszych oddziaływań.
 6. Współpraca z rodzicami:
  • sytuacje, gdy interwencja jest konieczna,
  • korzyści wynikające z współpracy z rodzicem,
  • współpraca z terapeutą rodzica.

Czas trwania szkolenia

Dwudniowe szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych.