Szkolenia dla instytucji

RAD Reaktywne zaburzenia przywiązania (zespół zaburzenia więzi)

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia

RAD (reaktywne zaburzenia przywiązania) to temat, który jeszcze nie w pełni zagościł w myśleniu profesjonalistów o funkcjonowaniu dziecka i rodziny. Jednak zwiększająca się wrażliwość na zjawiska krzywdzenia w rodzinie i znaczenie pierwszych lat życia człowieka, wyniki nowych badań neurobiologicznych, trudności z funkcjonowaniem części dzieci w rodzinach nie biologicznych – wszystko to uczyniło temat aktualnym i ważnym. Celem szkolenia będzie omówienia znaczenia wczesnego rozwoju i istniejących w tym okresie relacji z opiekunami dla późniejszego życia dziecka, ze szczególnym naciskiem położonym na kwestie diagnostyczne, rokowanie wynikające ze wstępnej diagnozy oraz sugestie dotyczące postępowania w sytuacji identyfikowania zjawiska krzywdzenia w rodzinie małego dziecka.

Program szkolenia

 1. Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) – dyskusja pojęć (typ hamowany RAD i niehamowany DAD),
  • trudności koncepcyjne i diagnostyczne,
  • diagnostyka różnicowa w tym zespół:
   • Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwoju,
   • FAS,
   • ADHD,
   • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
   • PTSD,
   • dziecko krzywdzone w późniejszych fazach rozwojowych,
   • dziecko lękowo-depresyjne itp.
 2. Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania, najnowsze badania neurobiologiczne.
 3. Przywiązanie – znaczenie Wewnętrznych Modeli Operacyjnych
  • przywiązanie zdezorganizowane,
  • wpływ na regulację emocjonalną.
 4. Krzywdzenie (maltretowanie) małego dziecka:
  • utrata opiekuna versus częściowa jego nieobecność,
  • jak rozpoznać rodzinę krzywdzącą dziecko?,
  • następstwa krzywdzenia (oprócz RAD).
 5. Obecność zaburzonych wzorców przywiązania w innych zespołach psychopatologicznych u dzieci:
  • zaburzenie selektywności przywiązania,
  • zespół lęku separacyjnego.
 6. RAD a zdolność do metalizowania.
 7. Funkcjonowanie społeczne dzieci z RAD.
 8. RAD a zachowania agresywne u dzieci i młodzieży.
 9. Trudności diagnostyczne u starszych dzieci i adolescentów
  • błędy w diagnozie. RAD a dzieci “psychopatyczne”.
 10. Rokowania dotyczące dzieci z RAD:
  • RAD a zaburzenia psychiczne młodzieży i dorosłych,
  • Czy dzieci z RAD będą miały zespół borderline?
 11. Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania?
  • dzieci z RAD w rodzinach adopcyjnych,
  • skuteczne metody terapeutyczne.
 12. Zagadnienia prawne i etyczne:
  • problematyka rozwiązań instytucjonalnych,
  • kiedy dziecko powinno być pod opieką instytucji opiekuńczych,
  • występowanie o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 13. Praca własna – superwizja grupowa.