Szkolenia dla instytucji

Zasady i metody sprawowania profesjonalnej opieki nad osobami dotkniętymi otępieniem starczym

Szkolenie prowadzi mgr Marzena Paluch

Psycholog kliniczny, pedagog, absolwentka UG oraz Podyplomowego Studium Profilaktyki i Resocjalizacji UW. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, a od 1997 roku zajmuje się gerontologią. Pracuje z chorymi cierpiącymi na demencję, głównie na chorobę Alzheimera. Ponadto ma doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń pamięci i schorzeń otępiennych. Zajmuje się również poradnictwem i terapią kierowaną do osób opiekujących się chorymi. Współpracowała z Gdańskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Opracowała zestawy ćwiczeń dla osób z demencją oraz z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Posiada doświadczenie dydaktyczne prowadząc od wielu lat wykłady, kursy i szkolenia. Pracowała również z osobami uzależnionymi od narkotyków w Wojewódzkiej Poradni Uzależnień, co zaowocowało publikacją dla nauczycieli dotyczącą profilaktyki uzależnień, której jest współautorką. Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z symptomatologią najczęściej występujących zespołów otępiennych, w tym między innymi występujących w chorobie Alzheimera, otępieniu czołowo-skroniowym, otępieniu z ciała Lewy’ego, otępieniu naczyniopochodnym. Przedstawione zostaną również standardy stosowane w diagnozowaniu demencji. Uczestnicy zapoznani zostaną z ogólnymi założeniami terapeutycznymi jakie podejmuje się u podopiecznych/pacjentów w rozpoznaniem otępienia starczego. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy wykładowo-warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
 1. Podstawowe informacje o otępieniu – w tym w chorobie Alzheimera, a także innych rodzajach otępień np. o otępieniu czołowo-skroniowym, otępieniu z ciałami Lewy’ego, otępieniu naczyniopochodnym. Standardy stosowane w diagnozowaniu demencji.
 2. Typowe problemy związane z otępieniem:
  • zaburzenia pamięci i innych funkcji poznawczych,
  • zachowania uciążliwe, przesadne, gwałtowne,
  • zachowania agresywne,
  • zaburzenia zachowania,
  • zmiany osobowościowe,
  • problemy z porozumiewaniem się,
  • trudności z samodzielnym funkcjonowaniem,
  • zagrożenia dnia codziennego.
 3. Poza farmakologiczny system terapii osób z otępieniem (dostosowany do poziomu zaburzeń). Ogólne założenia terapeutyczne,stosowane metody:
  • stymulacja poznawcza,
  • treningi pamięci,
  • terapia ukierunkowana na rzeczywistość,
  • terapia zajęciowa,
  • terapia reminescencyjna,
  • terapia walidacyjna,
  • usprawnianie ruchowe,
  • muzykoterapia,
  • animaloterpia,
  • stymulacja bazowa.
 4. Rodzaje i sposoby właściwej komunikacji z podopiecznymi:
  • sposoby nawiązywania kontaktu,
  • komunikacja werbalna,
  • komunikacja niewerbalna.
 5. Wypalenie zawodowe i jego wpływa na realizacje zobowiązań.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.