Szkolenia dla instytucji

Praca z osobami w podeszłym wieku i ich rodzinami – metody aktywizujące, terapeutyczne

Szkolenie prowadzi mgr Marzena Paluch

Psycholog kliniczny, pedagog, absolwentka UG oraz Podyplomowego Studium Profilaktyki i Resocjalizacji UW. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, a od 1997 roku zajmuje się gerontologią. Pracuje z chorymi cierpiącymi na demencję, głównie na chorobę Alzheimera. Ponadto ma doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń pamięci i schorzeń otępiennych. Zajmuje się również poradnictwem i terapią kierowaną do osób opiekujących się chorymi. Współpracowała z Gdańskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Opracowała zestawy ćwiczeń dla osób z demencją oraz z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Posiada doświadczenie dydaktyczne prowadząc od wielu lat wykłady, kursy i szkolenia. Pracowała również z osobami uzależnionymi od narkotyków w Wojewódzkiej Poradni Uzależnień, co zaowocowało publikacją dla nauczycieli dotyczącą profilaktyki uzależnień, której jest współautorką. Charakter i zakres szkolenia Możliwości i ograniczenia osób w podeszłym wieku obejmują wiele różnych zagadnień, wśród których w przestrzeni publicznej sporo miejsca poświęca się kwestii aktywizowania seniorów i przeciwdziałania ich izolacji.

Celem zajęć będzie kompleksowe ujęcie problematyki starzenia się z perspektywy klinicznej i medycznej, z uwzględnieniem modelu postępowania w oparciu o zmieniające się w czasie potrzeby i możliwości pacjentów w podeszłym wieku. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy wykładowo-warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
 1. Potrzeby i postawy życiowe w okresie późnej starości – osobowość a psychologiczne bariery pozytywnego starzenia się:
  • potrzeby i postawy życiowe w okresie “późnej dorosłości”,
  • psychologiczne bariery pozytywnego starzenia się,
  • modele starzenia się – osobowość a styl życia osoby w podeszłym wieku,
  • potrzeby ludzi w podeszłym wieku,
  • postawy życiowe w tzw. “późnej dorosłości”,
  • straty ponoszone na starość,
  • problemy egzystencjalne,
  • alienacja środowiskowa.
 2. Specyfika chorowania w podeszłym wieku – biologiczne starzenie się organizmu.

  Postępowanie w wybranych problemach i schorzeniach geriatrycznych – wsparcie i poprawa jakości życia pacjenta, program edukacji opiekunów:
  • schorzenia powodujące niesprawność, inwalidztwo oraz zależność od innych – choroby somatyczne, psychosomatyczne, neurozwyrodnieniowe,
  • wpływ choroby osoby w wieku podeszłym na jej opiekuna.
 3. Naturalne zmiany psychiki związane z wiekiem, a zaburzenia psychiczne wieku podeszłego.

  Rodzaje zaburzeń spotykanych u ludzi w wieku podeszłym:
  • zaburzenia funkcji poznawczych (pamięci, spostrzegania, myślenia),
  • zaburzenia emocjonalne (depresja, apatia, stany maniakalne),
  • zaburzenia psychiczne (psychozy inwolucyjne, organiczne zaburzenia urojeniowe),
  • zaburzenia świadomości (majaczenie).
 4. Model postępowania terapeutycznego wobec osób w podeszłym wieku z zaburzeniami osobowości i zachowania, model współpracy z rodzinami oraz bliskimi osób starszych:
  • wycofywanie się z życia,
  • zespół starczego niechlujstwa,
  • upór,
  • agresywność i konflikty,
  • nadmierna zależność,
  • utrwalone nawyki,
  • brak hamulców,
  • apatia,
  • nastawienie hipochondryczne,
  • jadłowstręt,
  • uzależnienie od leków i alkoholu.
 5. Formy pracy z osobami starszymi:
  • terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia,
  • zajęcia ruchowe, terapia tańcem,
  • techniki poprawy pamięci i innych funkcji poznawczych,
  • psychoterapia.
 6. Wybrane zagadnienia istotne w życiu pensjonariuszy:
  • przystosowywanie się do “nowego życia”,
  • aktywizowanie podopiecznych,
  • konflikty, agresja i przemoc – próby radzenia sobie z tymi zjawiskami.
 7. Późna dorosłość a problem śmierci – holistyczna opieka i postępowanie w okresie terminalnym:
  • postawy wobec śmierci i umierania,
  • zarządzanie emocjami w obliczu śmierci,
  • wdowieństwo,
  • etapy żałoby i żal po stracie.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.