Szkolenia dla instytucji

Uzależnienie od Internetu / gier komputerowych – perspektywa wielokontekstowa

Szkolenie prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia będą rozważania na temat zdiagnozowania zjawiska, jakim jest uzależnienie od Internetu i gier komputerowych młodzieży oraz określenie specyfiki tego zjawiska w kontekście indywidualnym i systemowym. Przedstawione zostaną programy zaradcze i terapeutyczne o potwierdzonej skuteczności. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
 1. Czy istnieje uzależnienie od Internetu:
  • problemy definicyjne, granice,
  • co różni uzależnienie od Internetu od innych uzależnień.
 2. Diagnoza zjawiska – cechy charakterystyczne, jaki typ używania Internetu jest niebezpieczny.
 3. Specyfika uzależnienia u młodzieży:
  • który adolescent uzależni się od Internetu,
  • znaczenie rodziny.
 4. Zakres występowania (czy nie przesadzamy z rozpoznawaniem zjawiska).
 5. Rozumienie zjawiska – z perspektywy indywidualnej:
  • jak Internet zmienia mózg,
  • uzależnienie od Internetu, a zaburzenia psychiczne,
  • styl przywiązania, cechy osobowości, potrzeby,
  • umiejętności interpersonalne,
  • rodzinne funkcjonowanie relacyjne.
 6. Uzależnienie od Internetu a dysregulacja emocjonalna.
 7. O tym, że potrzebne i zarazem niewystarczające jest rozumienie zjawiska z perspektywy klasycznej terapii uzależnień (utrata kontroli, tolerancja, zespół abstynencyjny itp.
 8. Terapeutyczne rozumienie uzależnienia od Internetu – z perspektywy poszczególnych szkół terapeutycznych. Jak pomóc młodemu człowiekowi uzależnionemu od Internetu.
 9. Jak wspierać kontrolę czasu spędzanego przed komputerem:
  • co zamiast Internetu,
  • jak wspierać odzyskiwanie siły przez rodzinę,
  • strategie postępowania.
 10. Psychoedukacja, terapia rodzin, praca indywidualna, programy o potwierdzonej skuteczności.
 11. Zagrożenia związane z Internetem – cyberprzemoc, krzywdzenie seksualne, nielegalne treści.
 12. Kwestie prawne i etyczne.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.