Szkolenia dla instytucji

Interwencja w sytuacjach traumatycznych indywidualnych i masowych

Szkolenie prowadzi dr n. med. Jadwiga Piątek

Doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny, posiadająca certyfikat interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz dyplom ukończenia szkoły psychoterapii psychodynamicznej, ponadto jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu interwencji kryzysowej w stosunku do osób w kryzysach, psychoterapii traumy, prowadzeniu grup wsparcia i grup terapeutycznych dla kobiet doświadczających przemocy partnerskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym i European Society for Traumatic Stress Studies. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie będzie miało charakter wprowadzający w problematykę kryzysów spowodowanych przez zdarzenia traumatyczne tj. związane ze śmiercią, zagrożeniem życia, zranieniem zarówno w wymiarze indywidualnym , jak i katastrofy masowej. Przeznaczone jest dla osób kontaktujących się w ramach swojej pracy z osobami po traumie tj. psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów oraz każdego, kto chciałby profesjonalnie udzielać pomocy osobom tak doświadczonym. Forma zajęć Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych. W czasie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania psychologicznych reakcji potraumatycznych i prowadzenia na podstawowym poziomie interwencji w stosunku do osób i grup po przeżytej traumie. Program szkolenia Od dawna obserwuje się szczególnie silne, psychologiczne oddziaływanie wydarzeń traumatycznych na wszystkie osoby, które zarówno doświadczyły ich osobiście, jak i te, które skonfrontowały się z nimi poprzez kontakt z ich uczestnikami (np. ratownicy, bliscy poszkodowanych). W takich sytuacjach interwencja kryzysowa stanowi skuteczną metodę pomocy osobom poszkodowanym.
  1. Psychologiczne konsekwencje wydarzeń traumatycznych.
  2. Społeczności po katastrofie, zjawiska mobilizacji i deterioracji wsparcia społecznego.
  3. Cele i zasady interwencji we wczesnym okresie po traumie jednostkowej i masowej.
  4. Przebieg interwencji w różnych sytuacjach traumatycznych.
  5. Organizacja pomocy dla społeczności po traumie.
Czas trwania szkolenia Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.