Szkolenia dla instytucji

Diagnozowanie procesów motywacyjnych sprawców przestępstw

Szkolenie prowadzi dr n. hum. Maciej Szaszkiewicz

Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalizacją z zakresu psychologii wychowawczej oraz psychologii klinicznej. Przez osiem lat był psychologiem penitencjarnym w Areszcie Śledczym w Krakowie, cztery lata pracował w Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, jako interwent psychoterapeuta. Doświadczenie swoje opiera również na trzydziestoletniej pracy w Instytucie Ekspertyz Sądowych, jako biegły psycholog sądowy. Przygotował tam rozprawę doktorską z zakresu resocjalizacji i podkultury więziennej, którą obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada rekomendację psychologa biegłego sądowego udzieloną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Obecnie pracuje, jako wykładowca akademicki w kilku uczelniach wyższych. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy wykładowo-warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
 1. Potrzeby człowieka i ich ocena w diagnozowaniu procesów motywacyjnych.
 2. Podstawowe właściwości procesu motywacyjnego:
  • kierunek – orientacja na określony cel,
  • natężenie – charakterystyka za pomocą 3 parametrów:
   • siła – zdolność do wyłączenia innych motywów,
   • wielkość – zakres lub ilość czynności potrzebnych do zaspokojenia motywu,
   • intensywność – ilość energii potrzebnej do osiągnięcia danego celu,
 3. Motywacja zewnętrzna; warunki podporządkowania jednostki wobec grupy.
 4. Motywacja wewnętrzna; biopsychiczne przesłanki procesu motywacyjnego.
 5. Sytuacyjne przesłanki procesu motywacyjnego.
 6. Mechanizmy samokontroli.
 7. Motywacja sprawcy:
  • polimotywacyjność,
  • czynniki motywacyjne współwystępujące z wiodącymi,
  • tło motywacyjne,
  • powiązania motywacji ze stanem emocjonalnym,
 8. Diagnozowanie motywacji kryminalnej, schemat według J. K. Gierowskiego – sprawca w sytuacji kryminogennej.
  • gratyfikacje,
  • przestępcza motywacja wiodąca,
  • motywy emocjonalne,
  • motywacja ekonomiczna,
Czas trwania szkolenia Jednodniowe szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych.