Szkolenia dla instytucji

Budowanie wewnętrznej motywacji do zmiany

Szkolenie prowadzi mgr Elżbieta Rachowska

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień od narkotyków i alkoholu, superwizor PARPA i KBPN. Od 1988 prowadzi Ośrodek Terapii Uzależnień w Toruniu dla osób uzależnionych od narkotyków. Zdobywała doświadczenie na stażach w Holandii i Stanach Zjednoczonych. Ukończyła szkolenia w zakresie analizy grupowej, terapii ericksonowskiej, terapii poznawczo-behawioralnej, wywiadu motywującego i terapii osób z zaburzeniami borderline. W ramach Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie prowadzi Studium Terapii Uzależnień dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków. Od pięciu lat współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim prowadząc tam zajęcia na studiach podyplomowych. Charakter i zakres szkolenia Motto warsztatu

“Jeśli traktujesz osobę zgodnie z tym, kim ona jest, pozostanie ona tym kim jest. Ale jeśli potraktujesz ją jako taką, jaką powinna być i mogłaby być, to stanie się tym, kim powinna być i kim może być.”

Johann Wolfgang von Goethe.

Celem warsztatu jest zwiększenie kompetencji motywacyjnych wśród osób zawodowo zajmujących się pomaganiem. Motywacja jest kluczowym zagadnieniem w wprowadzaniu zmiany. Nie jesteśmy wstanie nic zrobić, jeżeli ludzie, którym staramy się pomóc nie zechcą zmienić czegoś w swoim życiu. Forma zajęć Zajęcia obejmują formy pracy seminaryjno-warsztatowej popartej prezentacją multimedialną. Program szkolenia
 1. Podstawowe założenia w terapii motywującej.
 2. Transteoretyczny Model Zmiany Zachowania.
 3. Etapy i cele pracy motywującej.
 4. Zasady pracy motywującej.
 5. Budowanie relacji partnerskiej – praktyka terapeutyczna.
 6. Ogólne strategie motywujące.

  Etap I – Budowanie motywacji do zmiany:
  • postawa wobec klienta,
  • podstawowe umiejętności i metody,
  • wywoływanie sygnałów wewnętrznej motywacji,
  • znaki gotowości do zmiany.
  Etap II – Wzmocnienie postanowienia zmiany oraz jej planowanie.
  • strategie utrwalające.
 7. Opór,ambiwalencja, zapobieganie nawrotom.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.