Szkolenia dla instytucji

Trudny klient/pacjent – z perspektywy wiedzy o teorii przywiązania i rozwoju wczesnodziecięcym

Prowadzący szkolenie dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w pracy z trudnymi klientami/pacjentami. Przejawiane przez nich trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji terapeutycznej, ambiwalencja w korzystaniu ze wsparcia, nieumiejętność opisu swoich stanów emocjonalnych, frustrują nas i czynią bezradnymi. Ich źródłem, zgodnie z koncepcją przywiązania (Johna Bowlby’ego), mogą być, tworzące się już w okresie wczesnodziecięcym, nieoptymalne style przywiązania. Wpływają one na relacje z ludźmi podczas całego życia, w tym na bliskie związki i korzystanie ze wsparcia. Jak koncepcja ta może być użyteczna w codziennej praktyce? Jak diagnozować zaburzenia przywiązania, w sytuacji gdy diagnoza RAD – reactive attachment disorder – staje się coraz popularniejsza? Jak różnicować zaburzenia przywiązania z innymi zaburzeniami rozwojowymi – FAS, ADHD, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania? Czy relacja z opiekunem/terapeutą może być wystarczająco dobrym, korektywnym doświadczeniem, aby doprowadzić do dobrej zmiany? Szkolenie odniesie się do tych pytań, kluczowych w pracy z trudnym klientem. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej, audiowizualnej, z elementami superwizji trudnych “przypadków”. Program szkolenia
  1. Koncepcja przywiązania – teoria i praktyka.
  2. Koncepcja przywiązania a badania nad strukturą i czynnościami mózgu oraz rozwojem wczesnodziecięcym – zdolność do odczytywania intencji innych osób, przypisywanie innym wrogich intencji, aleksytymia, rozwój wzorca zachowań agresywnych.
  3. Koncepcja przywiązania a doświadczenia traumatyczne – rodzice straumatyzowani, z nierozwiązanymi utratami, rodzice krzywdzący dzieci – traumy wczesnodziecięce, znaczenie wczesnych interwencji terapeutycznych.
  4. Diagnoza reaktywnych zaburzeń przywiązania (RAD – reactive attachment disorder), diagnoza różnicowa (ADHD, FAS, zaburzenia zachowania, zespół Aspergera itp.) – implikacje praktyczne.
  5. Koncepcja przywiązania a rodziny adopcyjne.
  6. Relacja terapeutyczna jako korektywne doświadczenie dla klienta i podstawa dobrej zmiany, podstawy pracy z przeniesieniem. Terapeutyczne przeniesienie jako odtworzenie w relacji z terapeutą wzorca relacji wczesnodziecięcych (poszukiwanie opieki, troski, uwagi, potrzeba autorytetu, akceptacji i troski).
  7. Studium przypadków.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.