Szkolenia dla instytucji

Normatywne i nienormatywne zachowania seksualne dzieci – diagnoza i pomoc psychologiczna

Prowadzący szkolenie mgr Maria Keller-Hamela

Psycholog kliniczny, dyrektor d.s. współpracy zagranicznej oraz członek zarządu Fundacji Dzieci Niczyje. Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Posiada certyfikat specjalisty d. s przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydany przez PARPA. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN). Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika “Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

mgr Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym w Fundacji Dzieci Niczyje, posiada certyfikat specjalisty PARPA oraz IPZ. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka publikacji dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu problematyki seksualności dzieci i jej zaburzeń z perspektywy klinicznej, uwzględniającej specyfikę diagnozy zakłóceń sfery seksualnej w rozwoju dziecka.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy merytorycznej i podniesienie kompetencji jego uczestników w zakresie identyfikowania i korygowania nienormatywnych zachowań seksualnych dzieci, w tym zachowań pozostających w związku z podejrzeniem lub udowodnionym faktem wykorzystana seksualnego. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie seminaryjno-warsztatowej. Program szkolenia
 1. Rozwój psychoseksualny dziecka.
 2. Normatywne i nienormatywne zachowania seksualne dzieci w różnych fazach rozwojowych.
 3. Etiologia nienormatywnych zachowań seksualnych u dzieci.
 4. Specyfika zachowań dzieci po doświadczeniu wykorzystywania seksualnego.
 5. Rozmowa z dzieckiem na temat jego zachowań seksualnych.
 6. Rozmowa z rodzicem na temat zachowań seksualnych dziecka:
  • specyficzne aspekty wywiadu dotyczącego zachowań seksualnych dziecka;
  • edukacja i wsparcie psychologiczne dziecka i jego opiekuna.
 7. Analiza doświadczeń w pracy z dziećmi uczestników szkolenia.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.