Szkolenia dla instytucji

Nadopiekuńczość w relacji z rodzicem jako diagnoza i kontekst w terapii

Szkolenie prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). Charakter i zakres szkolenia Pojęcie “nadopiekuńczej matki” zrobiło wielką karierę w języku, kulturze, przeniknęło do codziennych, potocznych opisów funkcjonowania rodziny. Jednak świat psychoterapii i zagadnień klinicznych zachowuje wobec tej definicji daleko posuniętą rezerwę.

Szkolenie poświęcone będzie negatywnym, trudnym aspektom bliskości w rodzinie, jej historii oraz rozumieniu (szczególnie tak zwanemu rozumieniu cyrkularnemu) jak również jej skutkom. Pozwoli nabyć praktycznych umiejętności w pracy z rodzinami, w których trudne aspekty bliskości międzypokoleniowej utrudniają rozwój. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej. Program szkolenia
  1. “Nadopiekuńcza matka” – historia pojęcia, rola pojęcia w rozumieniu etiologii zaburzeń psychicznych, znaczenie dla terapii rodzin.
  2. Możliwości i ograniczenia wynikające z uwarunkowania nadopiekuńczości w relacji z matką.
  3. “Nadopiekuńcza matka” a zaburzenia psychiczne w drugim pokoleniu.
  4. Problemy definicyjne, pokrewne pojęcia (symbiotyczność, emocjonalne naduwikłanie, intruzyjność, negatywne aspekty bliskości w rodzinie).
  5. Jak rozpoznawać zjawisko w pracy z klientem/rodziną.
  6. Co tworzy relację symbiotyczno-lękową między matką a dzieckiem, jej historia, uwarunkowania i skutki.
  7. Relacja symbiotyczno-lękowa z matką jako szczególny kontekst w pracy terapeutycznej – praca genogramowa.
  8. “Nadopiekuńczość” jako niezamierzone krzywdzenie dziecka.
  9. Studium przypadków.
  10. Grupa Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.