Szkolenia dla instytucji

Psychiczna przemoc w rodzinie – zagadnienia diagnozy, interwencji i terapii

Szkolenie prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). Charakter i zakres szkolenia Przemoc psychiczna/psychologiczna, zwykle opisywana w kategoriach nadużycia (maltretowania) emocjonalnego i zaniedbania emocjonalnego, coraz częściej znajduje się w centrum zainteresowania praktyków pracujących z dziećmi i młodzieżą. Obecnie wiemy, że obok przemocy fizycznej, przemoc psychiczna jest najczęstszą formą krzywdzenia dziecka, skutkuje pojawiającymi się objawami zaburzeń psychicznych oraz jego złym funkcjonowaniem w środowisku.

Szkolenie poświęcone będzie rozpoznawaniu krzywdzenia psychicznego w rodzinie, diagnozowaniu jego następstw jak również zagadnieniom praktycznym – jak pracować z rodziną, w której dochodzi do psychicznego krzywdzenia, ze szczególnym uwzględnieniem roli dziecka, które jest jej ofiarą. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej. Program szkolenia
  1. Krzywdzenie psychiczne – definicje, klasyfikacje, częstość występowania.
  2. Następstwa krzywdzenia w rodzinie.
  3. Krzywdzenie psychiczne a przemoc fizyczna i seksualna w rodzinie – cechy wspólne, różnicowanie.
  4. Jak rozpoznać rodzinę, w której dochodzi do krzywdzenia emocjonalnego, grupy ryzyka, problemy diagnostyczne.
  5. Praca z rodziną, która krzywdzi.
  6. Praca z dzieckiem – ofiarą.
  7. Zagadnienia etyczne i prawne – w tym tajemnica terapii a obowiązek zgłaszania sytuacji krzywdzenia dziecka stosownym instytucjom.
  8. Studium przypadków.
  9. Grupa Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.