Szkolenia dla instytucji

Tajemnice okaleczonego soma i psyche – zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy

Szkolenie prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). Charakter i zakres szkolenia Autoagresja jest zjawiskiem wielomodalnym, prawie interdyscyplinarnym, wobec którego określenie wyraźnych granic nie jest zupełnie oczywiste. Obejmuje zachowania nadmiarowe jak również zaniedbywanie pewnych zachowań, działania akceptowane społecznie (treningi fizyczne powodujące deformacje ciała) jak również zachowania jednoznacznie w sferze społecznej poddawane negacji. Z całą pewnością obserwujemy zwiększanie się liczby zachowań autoagresywnych, szczególnie w populacji młodzieżowej. Profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą przywiązują obecnie coraz większą wagę do zjawisk samookaleczania się, nadużycia leków, myśli i zamiarów samobójczych. Wszystko to budzi niepokój, niepewność, wikła emocjonalnie i jest jednym z najtrudniejszych zagadnień dla osób pomagających. Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia diagnostyczne, budowanie sieci wsparcia (z ważnym pytaniem – kiedy odesłać do psychiatry/sugerować hospitalizację psychiatryczną), metody pracy z osobami przejawiającymi zachowania autoagresywne. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej. Program szkolenia
 1. Autoagresja – rodzaje zachowań autoagresywnych, problemy definicyjne (samouszkodzenie), skala zjawiska.
 2. Próby rozumienia zachowań autoagresywnych – autoagresja a przywiązanie, regulacja uczuć, obraz Ja, doświadczenia traumatyczne.
 3. Autoagresja a próba samobójcza – różnicowanie. Zachowania autoagresywne jako prekursor zachowań suicydalnych.
 4. Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań autoagresywnych.
 5. Wywiad w kierunku autoagresji; jak rozmawiać.
 6. Zachowania autoagresywne a rodzina. Samouszkodzenie jako sygnał skierowany do osób znaczących.
 7. Postępowanie terapeutyczne w pracy z osobami autoagresywnymi.
 8. Zasady bezpieczeństwa w pracy z osobami autoagresywnymi – informowanie rodziny, konstruowanie sieci wsparcia, tajemnica kontaktu terapeutycznego; zagadnienia prawne i dylematy etyczne.
 9. Autoagresja w “szczególnych” populacjach – osoby upośledzone, z poważnymi zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych (m. in. autyzm), autoagresja wczesnodziecięca.
 10. Regulacja uczuć osoby pomagającej w relacji z pacjentem podejmującym zachowania autoagresywne. Obciążenia wynikające z relacji terapeutycznej – przeniesienie/przeciwprzeniesienie.
 11. Superwizja grupowa – jako forma uzyskiwania wsparcia – zajęcia praktyczne.
 12. Studium przypadków.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.