Szkolenia dla instytucji

Profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego i poprawa efektywności pracy w interdyscyplinarnym modelu oddziaływań

Szkolenie prowadzi mgr Elżbieta Rachowska

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień od narkotyków i alkoholu, superwizor PARPA i KBPN. Od 1988 prowadzi Ośrodek Terapii Uzależnień w Toruniu dla osób uzależnionych od narkotyków. Zdobywała doświadczenie na stażach w Holandii i Stanach Zjednoczonych. Ukończyła szkolenia w zakresie analizy grupowej, terapii ericksonowskiej, terapii poznawczo-behawioralnej, wywiadu motywującego i terapii osób z zaburzeniami borderline. W ramach Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie prowadzi Studium Terapii Uzależnień dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków. Od 5 lat współpracuje również z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych. Program szkolenia
 1. Specyfika pracy osób niosących pomoc, aspekty motywacji do wykonywania zawodu, uwarunkowania w sferze osobistych predyspozycji (charakterologicznej, osobowościowej), specyficzne cechy środowiska pracy.

 2. Zagadnienia kontekstu pracy:
  • pomaganie i identyfikacja obciążeń w pracy osób świadczących pomoc:
  • czynniki związane z osobami objętymi systemem pomocy
 3. Zjawisko nowych kierunków rozwoju osobowości i ich ograniczeń w kontekście aktywności zawodowej.
 4. Wypalenie, syndrom wyczerpania:
  • wskaźniki wypalenia
  • struktura czynników sprzyjających zespołom wypalenia
  • etapy rozwoju wypalenia
  • przejawy negatywnych zachowań interpersonalnych i zdrowotnych korelujących z wypaleniem pedagogów, psychologów, lekarzy i pracowników socjalnych
  • kwestionariusz oceny zagrożenia wypaleniem MBI (Maslach Burnout Inventory)
 5. Kontakt i komunikacja jako techniki pośredniczące i narzędzia w sytuacji pomagania:
  • granice psychologiczne, prawa uniwersalne i osobiste
  • podstawy aktywnego słuchania, pozycje słuchania terapeutycznego (wg. J.Enrighta)
  • pożądane wzorce językowe, podstawowe kompetencje komunikowania
  • asertywność jako ważny aspekt komunikacyjny
  • przekonywanie w relacji pomagania
  • empatia a współczucie
  • gry ratownicze (trójkąt Karpmana)
 6. Możliwości rozwoju:
  • regulacja bliskości
  • techniki “zatrzymywania” niepożądanych myśli
  • możliwości osiągania dystansu wobec osób objętych pomocą
  • potrzeba i obszary działania superwizji
  • współpraca w kooterapii, wspólne decydowanie
  • propozycje nagradzania siebie
  • szkolenia, nowe przestrzenie kontaktu z osobami objętymi pomocą
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.