Szkolenia dla instytucji

Zaburzenia lękowe wieku rozwojowego – systemowe i interdyscyplinarne postępowanie w procesie pomagania

Prowadzący szkolenie dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ związany głównie z Zespołem Leczenia Domowego, który prowadzi terapię rodzinną na terenie domu pacjenta. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii, pełni też nadzór merytoryczny nad Centrum Psychoterapii Rodzin w Radomiu. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest: pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie:
 • rozpoznawania objawów zaburzeń emocjonalnych występujących u dzieci i młodzieży szkolnej
 • diagnostyki różnicowej zaburzeń lękowych z uwzględnieniem charakterystyki rozwojowej i związanych z nią najczęstszych trudności w funkcjonowaniu
 • diagnostyki i oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka i systemu (rodzinnego, szkolnego)
Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium i warsztatu ilustrowanego przykładami klinicznymi. Program szkolenia
 1. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie
 2. Diagnoza kliniczna zaburzeń lękowych w ujęciu rozwojowym
 3. Wywiad kliniczny jako narzędzie diagnostyczne
 4. Wskaźniki lęku w najczęściej stosowanych metodach diagnostycznych
 5. Rodzina jako system
 6. Funkcja objawów klinicznych: zaburzenia lękowe w kontekście rodzinnym, wtórne korzyści z choroby
 7. Zaburzenia lękowe w kontekście systemu społecznego (szkoła, placówki, grono rówieśnicze)
 8. Systemowe i interdyscyplinarne postępowanie w procesie pomagania
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.