Zapraszamy na szkolenie w SOPOCIE pod tytułem: „Narzędzia różnych modeli terapeutycznych w pracy z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami” https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-09/. Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami behawioralnymi i poznawczymi stosowanymi w terapii OCD przy równoczesnym przybliżeniu poszerzonego kontekstu psychologicznego funkcjonowania klienta, wartości tworzenia konceptualizacji uwzględniających rodzinny i interpersonalny kontekst zaburzenia, a także budowania rzeczywistego przymierza terapeutycznego.
Share →