Badania wskazują że objawy obsesyjno-kompulsyjne pojawiają się u 30 procent pacjentów z OCD w okresie dzieciństwa, a około 65% rozpoczyna się przed 25 rokiem życia (Lo 1965 za: Bryńska 2007). Bardziej współczesne badania również wskazują na wczesny początek zaburzenia (średnia wieku 14,5 za: Żerdziński 1998). Dziecięca i nastoletnia postać OCD przybiera niejednokrotnie charakter zachowań angażujących otoczenie rodzinne i szkolne w natrętne czynności.

Większość objawów ujawnianych przez dzieci i młodzież ma potężny wpływ na otoczenie społeczne. Mają charakter relacyjny, związany z koniecznością wykonywania czynności przez pozostałych członków rodziny takich jak wykonywanie i powtarzanie żmudnych czynności związanych z czyszczeniem, porządkowaniem, przepraszaniem, dotykaniem określonych obiektów czy osób, rytuałów zadawania pytań i odpowiedzi.

Pozostałą cześć informacji o OCD zamieściliśmy na: https://web.facebook.com/pracowniapomocypsychologicznej/posts/1294313813925020
Share →