Oferta aktualnych szkoleń

Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji

Szkolenie prowadzi

mgr Piotr Kasprzak

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Centrum Anny Freud w Londynie. Pracuje jako terapeuta Krakowskiego Instytutu Psychoterapii jako terapeuta indywidualny, grupowy i terapeuta rodzin. Absolwent Szkoły Trenerów „Baza”, w drodze do uzyskania II rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współprowadzący Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych przygotowujący do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów, od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych po elementy całościowych kursów terapeutycznych. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupionymi wokół tematu przymierza terapeutycznego.

Charakter i zakres szkolenia

W grupie dzieci i młodzieży zaburzenia lękowe należą do najczęstszych diagnoz. Kształtują się na złożonym tle indywidualnych procesów rozwojowych, procesów rodzinnych i grupowych wymagających rozpoznania i rozumienia terapeutycznego. Prócz dobrej konceptualizacji przypadku tak złożona sytuacja wymaga spójności koncepcji diagnozy i stosowanych technik pracy, dających strukturę, przewidywalność i przestrzeń do myślenia zarówno dla klienta jak i terapeuty.

Forma zajęć

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową, warsztatową, analizę przypadku.

Program szkolenia

    Zagadnienia dotyczące nieśmiałości i zaburzeń lękowych zostaną zaprezentowane w kontekście:

    – użytecznej, systemowej konceptualizacji przypadku młodzieżowego, lękowego klienta.

    – teorii przywiązania oraz mentalizacji i wywodzących się z niej technik terapeutycznych.

Termin szkolenia

20-21 października 2018

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia

440 PLN