Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej: poszukiwanie więzi, integracja i siły dezintegrujące

Szkolenie poświęcone będzie zarówno indywidualnym jak również systemowym aspektom pracy z dziećmi i rodzinami adopcyjnymi/zastępczymi. Program szkolenia obejmuje wiedzę oraz pogłębioną refleksję w zakresie rozumienia możliwych trudności rodzin, koncentruje się na sposobach wspierania konstruktywnych aspektów relacji rodzinnych.

Szczegóły »

MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników

MMPI to jeden z najczęściej stosowanych przez psychologów testów osobowości. Szkolenie przybliży wiedzę na temat konstrukcji kwestionariusza, skal klinicznych i kontrolnych oraz skal dodatkowych. W ramach pracy warsztatowej możliwe będzie prześledzenie postępowania diagnostycznego i zasad interpretacji wyników

Szczegóły »

Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktyka

Omówione zostaną trudności behawioralne i emocjonalne oraz trudności i zaburzenia rozwoju wczesnego dzieciństwa z odniesieniem do kontekstu ich powstawania, trajektorii rozwoju oraz dostępnych klasyfikacji diagnostycznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona procesowi diagnozy: jego planowaniu i przebiegowi. Prezentowane treści będą poparte licznymi przykładami klinicznymi. Prezentowane treści będą poparte licznymi przykładami klinicznymi.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2017 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.