Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej: poszukiwanie więzi, integracja i siły dezintegrujące

Szkolenie poświęcone będzie zarówno indywidualnym jak również systemowym aspektom pracy z dziećmi i rodzinami adopcyjnymi/zastępczymi. Program szkolenia obejmuje wiedzę oraz pogłębioną refleksję w zakresie rozumienia możliwych trudności rodzin, koncentruje się na sposobach wspierania konstruktywnych aspektów relacji rodzinnych.

Szczegóły »

Systemowe rozumienie rodziny – szkolenie podyplomowe

Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych.

Szczegóły »

Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii. Podejście to integruje rozumienie psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne, a jednocześnie odwołuje się do modelu zdrowia Arona Antonovsky’ego.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2017 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.