Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym – prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca

Szkolenie poświęcone jednemu z najbardziej fascynujących zjawisk psychologii rozwojowej i psychopatologii – pogmatwanym relacjom między ciałem i emocjami. Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia różnicowania diagnostycznego objawu, budowanie wsparcia dla pacjenta, przede wszystkim dziecięcego i jego rodziny. Wskaże metody pracy z osobami przejawiającymi objawy psychosomatyczne.

Szczegóły »

Systemowe rozumienie rodziny – szkolenie podyplomowe

Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych.

Szczegóły »

Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności stosowania podstawowych technik terapeutycznych i modeli poznawczych w prowadzeniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2016 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.