Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia.

Kurs zaprezentuje autorki model pracy z takimi pacjentami, wypracowany w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i w związanymi z nim ośrodkami. Wykorzystywane są w nim najnowsze modele pracy z przewlekłą traumą, zaburzeniami przywiązania i dysregulacją emocjonalną, a także pracy z ciałem, którego znaczenie, szczególnie w kontekście funkcjonowania osób po traumie, rośnie we współczesnym myśleniu psychoterapeutycznym.

Szczegóły »

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka

Celem szkolenia będzie uwrażliwienie psychologów pracujących z dziećmi na diagnostyczne symptomy widoczne zarówno w sposobie wykonywania zadań testowych, jak również w ich analizie ilościowej, które to mogą stanowić przesłankę do wnioskowania o biologicznym podłożu trudności rozwojowych. Określone symptomy mogą bowiem wymagać dalszej diagnostyki, także medycznej, w celu ustalenia pierwotnego źródła problemów dziecka.

Szczegóły »

Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktyka

Omówione zostaną trudności behawioralne i emocjonalne oraz trudności i zaburzenia rozwoju wczesnego dzieciństwa z odniesieniem do kontekstu ich powstawania, trajektorii rozwoju oraz dostępnych klasyfikacji diagnostycznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona procesowi diagnozy: jego planowaniu i przebiegowi. Prezentowane treści będą poparte licznymi przykładami klinicznymi. Prezentowane treści będą poparte licznymi przykładami klinicznymi.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2017 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.