Interwencja kryzysowa jako metoda pracy w kryzysach życiowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kontaktujących się w ramach swojej pracy z osobami w kryzysie, tj. psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów oraz każdego, kto zamierza zajmować się pomocą w kryzysowych sytuacjach. Szkolenie ma charakter wprowadzający w problematykę kryzysów spowodowanych przez zdarzenia życiowe (rozstanie, niekorzystna diagnoza medyczna, utrata bliskiej osoby, itp. ).

Szczegóły »

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego jako skutecznej metody pomagania w dążeniu do zmiany

Siła dialogu motywującego polega na tym, że nawet bardzo krótkie interwencje w stylu DM mogą pomóc nam wywołać w drugiej osobie chęć zmiany, co zostało wielokrotnie udowodnione w badaniach naukowych. Szkolenie ma na celu wstępne zapoznanie uczestników z tą skuteczną metodą pracy nad motywacją do zmiany.

Szczegóły »

Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka

Celem zajęć będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu problematyki rozwoju psychicznego małych dzieci, najczęściej występujących w tym okresie trudności rozwojowych oraz zaburzeń psychicznych, jak również wczesnej interwencji psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2018 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.