Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży w oparciu o koncepcję mentalizacji

Terapia bazująca na koncepcji mentalizacji jest oparta na badaniach potwierdzających jej wysoką skuteczność, silnie osadzona w teorii psychoanalitycznej oraz teorii przywiązania, promowana przez wiodące ośrodki szkoleniowe rozpoznawalne na świecie (Anna Freud Centre) i w Polsce (Collegium Medicum UJ w Krakowie)
Szkolenie zaadresowane jest do psychoterapeutów i osób pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, pedagogów, psychologów oraz osób pracujących młodzieżą z problemami o charakterze zaburzeń zachowania i emocji.

Szczegóły »

Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia

Szkolenie poświęcone jest teoretycznym oraz praktycznym aspektom pracy terapeutycznej z klientami, którzy doświadczyli w dzieciństwie wielu deprywacji i krzywd, pracy z klientami z zaburzeniami przywiązania, z dysregulacją emocjonalną, pacjentami w oporze, nieufnymi, z którymi trudno jest nawiązać sojusz roboczy.

Szczegóły »

Narzędzia różnych modeli terapeutycznych w pracy z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami

Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami behawioralnymi i poznawczymi stosowanymi w terapii OCD przy równoczesnym przybliżeniu poszerzonego kontekstu psychologicznego funkcjonowania klienta, wartości tworzenia konceptualizacji uwzględniających rodzinny i interpersonalny kontekst zaburzenia, a także budowania rzeczywistego przymierza terapeutycznego.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2018 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.