Klient uwikłany w dezadaptacyjne relacje i role życiowe w indywidualnej pracy z psychoterapeutą

Szkolenie zaadresowane jest dla terapeutów zainteresowanych poszerzeniem rozumienia psychologicznej sytuacji klientów indywidualnych funkcjonujących w złożonych relacjach interpersonalnych, niezależnie od identyfikacji z podejściem terapeutycznym.

Szczegóły »

Systemowe rozumienie rodziny – szkolenie podyplomowe

Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzenia konsultacji rodzinnych.

Szczegóły »

Praktyczne oraz teoretyczne aspekty pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym – problemy rozwojowe, relacje rodzice / dziecko, terapia – prowadzi dr n. hum. Eliza Kiepura

Poruszone zostaną problemy typowych trudności rozwojowych i diagnozy psychologicznej dzieci od 3. do 6. roku życia oraz kwestia planowania i prowadzenia pomocy psychologicznej w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wspieraniu komunikacji i relacji w rodzinie. Zaprezentowane zostaną sposoby wykorzystywania zabawy oraz analizy interakcji w pracy z dziećmi oraz ich rodzicami i rodzeństwem.

Szczegóły »
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roku 2017 istnieje możliwość aby poprzez zatrudniający pracownika zakład pracy uzyskiwać środki na finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy. Szczegóły można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.